Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây Chè hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn” đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện

(Cập nhật lúc: 24/02/2020 16:36:12 )

Với thời gian thực hiện từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020, Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây Chè hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn” đang triển khai các nội dung nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo đề cương thuyết minh đã được phê duyệt.

Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây Chè hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi - Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện trong thời gian 36 tháng, từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2020. Mục tiêu hướng tới của Đề tài là xác định được các đặc điểm sinh học, lựa chọn được nguồn vật liệu Chè hoa vàng tại địa phương làm giống và xây dựng một số biện pháp kỹ thuật trong gây, trồng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển Chè Hoa vàng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao của tỉnh Bắc Kạn.

Về các mục tiêu cụ thể, Đề tài nhằm xác định được thực trạng phân bố, khai thác và sử sụng cây Chè hoa vàng tại huyện Ba Bể và Chợ Đồn; thu thập và xác định được ít nhất 01 loài Chè hoa vàng có đặc tính tốt về hình thái, sinh trưởng và thành phần sinh hóa làm vật liệu nhân giống và bảo tồn; xác định được biện pháp kỹ thuật nhân giống bằng giâm hom phù hợp cho cây Chè hoa vàng được lựa chọn; xây dựng được mô hình trồng Chè hoa vàng với quy mô 05ha; đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập huấn nâng cao kỹ thuật gây, trồng Chè hoa vàng cho các hộ dân trên địa bàn thực hiện đề tài.

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình trồng thâm canh Chè hoa vàng
tại xã Thượng Giáo (huyện Ba Bể)

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đề tài đã triển khai 04 nội dung chính: Điều tra, xác định thực trạng cây Chè hoa vàng tại huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể (thực hiện tháng 01/2018 - tháng 12/2018). Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống cây Chè hoa vàng bằng phương pháp giâm cành tại Bắc Kạn (từ tháng 3/2018 - tháng 3/2019). Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm thâm canh Chè hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn (năm 2019 - 2020). Tập huấn, hội thảo, nghiệm thu (2019 - 2020).

Theo báo cáo của đơn vị chủ trì thực hiện, Đề tài đã hoàn thành nội dung điều tra xác định thực trạng nguồn vật liệu cây Chè hoa vàng tại huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể trong năm 2018. Qua điều tra cho thấy có 02 loại Chè hoa vàng mọc tự nhiên với đặc trưng: Lá to, búp tím và lá bé, búp xanh. Trong đó loại lá to, búp tím có dạng thân bụi, ra hoa sai hơn, kích thước hoa lớn hơn loài lá bé, búp xanh; thời kỳ sinh trưởng dinh dưỡng chủ yếu trong tháng 6, thời gian hoa nở tập trung từ tháng 10-12 hàng năm. Loài này phân bố rộng và được người dân khai thác chủ yếu do vậy nguồn cây trong tự nhiên ngày càng suy giảm. Loài chè này đã được người dân gây trồng tại xã Nghĩa Tá, Đông Viên nhưng quy mô nhỏ lẻ, manh mún.

Đối với nội dung nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống cây Chè hoa vàng bằng phương pháp giâm cành, Đề tài đã hoàn thành các thí nghiệm tại vườn ươm hộ ông Nguyễn Tiến Khang (thôn Bản Cáu, xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn), gồm: Thí nghiệm “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân giống bằng giâm hom cây bằng phương pháp giâm cành tại Bắc Kạn” trong vụ Xuân (tháng 3/2018); thí nghiệm “Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến khả năng nhân giống bằng giâm hom cây Chè hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn” theo đúng kế hoạch vào 2 thời điểm cắm hom là vụ Xuân (tháng 3/2018) và vụ Thu (tháng 9/2018). Để có kết quả đánh giá toàn diện và chính xác hơn, Đề tài bổ sung thêm thí nghiệm ngoài thuyết minh như: “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến khả năng nhân giống bằng giâm hom cây Chè hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn” cắm hom vụ Thu (tháng 9/2018) và vụ Đông (tháng 12/2018) với số lượng 1.080 hom/thí nghiệm.

Thực hiện nội dung xây dựng mô hình trồng thử nghiệm thâm canh Chè hoa vàng với quy mô 05ha tại huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể, năm 2018, đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài đã phối hợp với địa phương khảo sát thực tế tại các xã: Đông Viên, Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn), Khang Ninh, Cao Thượng (huyện Ba Bể). Qua đó lựa chọn được 05 hộ gia đình tham gia mô hình thâm canh Chè hoa vàng với quy mô 05ha (02 hộ gia đình tại xã Đông Viên thực hiện 03 ha và 02 hộ gia đình tại xã Cao Thượng, Hà Hiệu thực hiện mỗi hộ 01ha).

Đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài đã tiến hành giao cây giống cho các hộ dân đảm bảo số lượng (13.750 cây giống) và chất lượng theo 02 đợt: Đợt 1, giao giống Chè hoa vàng Ba Chẽ - Quảng Ninh ngày 20/5/2019 và đợt 2 giao giống Chè hoa vàng Bắc Kạn và Chè hoa vàng Tam Đảo ngày 04 và 14/9/2019.

Sau khi cấp giống, đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài đã hướng dẫn các hộ tham gia mô hình phát dọn thực bì, đào hố, bón phân lót hữu cơ và phân lân kết hợp lấp hố theo quy định; cấp phát phân bón khoáng, thuốc trừ sâu, bệnh đảm bảo số lượng và chất lượng; tổ chức hướng dẫn, giám sát bảo quản cây giống và trồng đúng kỹ thuật, trồng dặm cây bị chết, diện tích trồng mô hình đã hoàn thành 5ha. Đến nay, các mô hình cho tỷ lệ cây sống trung bình từ 85%. Cây sinh trưởng ra từ 1-3 đợt lộc.

TS. Trần Đình Hà - Chủ nhiệm Đề tài cho biết: Trong năm 2020, Đề tài tiếp tục thực hiện quản lý, chăm sóc mô hình trồng thử nghiệm thâm canh cây Chè hoa vàng đảm bảo tỷ lệ sống đạt tối thiểu 80% và sinh trưởng tốt; tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc cây Chè hoa vàng và hội nghị khoa học tại huyện Chợ Đồn, huyện Ba Bể; hoàn thành nghiệm thu Đề tài cấp tỉnh vào tháng 12/2020./.

Hương Dịu
Sign In