Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài phục tráng giống bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt

Xem tiếp


Ngày 13 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 05 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải đã ký ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Tiểu ban chuyên ngành của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Xem tiếp


Chiều 04/7/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp


Ngày 03/7/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn”.

Xem tiếp


Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghê (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) nhằm triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển KH&CN quốc gia, của tỉnh giai đoạn 2011-2020; đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các hoạt động khởi nghiệp ĐMST theo Kế hoạch đã được phê duyệt của địa phương.

Xem tiếp


Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Xem tiếp


Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra tiến độ nội dung, kinh phí các đề tài, dự án, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả.

Xem tiếp


Nhằm góp phần tích cực để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, bên cạnh việc triển khai các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ mới để chuẩn đoán và điều trị cho nhân dân, tỉnh bước đầu quan tâm tới tiềm năng lợi thế của địa phương về y dược học cổ truyền.

Xem tiếp


Trong những năm qua, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đầu tư, tập trung nhiều nguồn lực về kinh phí, cơ sở vật chất, cán bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh để xây dựng và triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ (KHCN), qua đó, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In