Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Theo Kế hoạch số 01/KH-LHH ngày 10/01/2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 năm 2019 - 2020 được tổ chức từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020.

Xem tiếp


Với chủ trương phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; nhiều đề tài/dự án có tính ứng dụng cao đã được nghiệm thu đưa vào đời sống, sản xuất, góp phần phục vụ công tác quản lý cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem tiếp


Ngày 02/01/2020, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh làm Chủ tịch đã họp tư vấn giao trực tiếp dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống vịt bầu cổ xanh gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm” và xét duyệt nội dung: Xây dựng mô hình trồng rừng kết hợp cây dược liệu giảm thiểu xói mòn, bồi lấp lòng hồ thuộc đề tài “Nghiên cứu các giải pháp ứng phó với một số thiên tai chính gây mất ổn định tự nhiên khu vực Hồ Ba Bể phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”

Xem tiếp


Ngày 26/12/2019, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã họp tư vấn giao trực tiếp 03 dự án

Xem tiếp


Năm 2019, ngành Khoa học công nghệ của tỉnh thực hiện 25 đề tài/dự án, trong đó có 08 đề tài/dự án triển khai năm 2019, 17 đề tài/dự án chuyển tiếp. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã có các Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu 06 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019.

Xem tiếp


Những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã tập trung triển khai nhiều đề tài/dự án khoa học công nghệ và áp dụng vào thực tế nhất là các dự án ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh để có thể cạnh tranh, khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất cho người dân.

Xem tiếp


Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Dự án khoa học “Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn” đã tuyển chọn được 02 giống lúa mới là Sơn Lâm 1 và ĐS1 (Japonica).

Xem tiếp


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020.

Xem tiếp


Tích cực nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu sản xuất của gia đình, năm 2019, anh Trương Văn Thủy - Thôn Còi Mò, xã Tân Tiến (huyện Bạch Thông) đã nghiên cứu và cải tiến thành công lò sấy gỗ bằng hơi nước. Giải pháp “Cải tiến lò sấy gỗ” của anh đã đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 năm 2018 - 2019 (Hội thi không có giải pháp đạt giải Nhất).

Xem tiếp


Chiều 04/11/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In