Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hợp tác xã

(Cập nhật lúc: 07/12/2018 16:36:43 )

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX, Sở Khoa học và Công nghệ và Liên minh HTX tỉnh vừa ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2023.


Giai đoạn 2019 - 2023 ưu tiên tập trung chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào các HTX nông nghiệp

Theo đó, hai bên tiến hành phối hợp rà soát, hệ thống các chính sách chuyển giao khoa học và công nghệ đã ban hành đang được triển khai cho các HTX; Ưu tiên tập trung chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào các HTX nông nghiệp, lâm nghiệp có nhu cầu, năng lực chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các HTX chế biến và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển giao khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đến các HTX trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn đăng ký mã vạch, mã số, công bố tiêu chuẩn cơ sở và các thủ tục khác về đăng ký sở hữu trí tuệ cho hàng hóa của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh có trên 15% HTX ứng dựng công nghệ cao; Trên 15% số HTX toàn tỉnh được hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm./.

Thu Trang
Sign In