Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2018

(Cập nhật lúc: 15/06/2018 15:21:09 )

Ngày 13/6/2018, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2018 và xác định nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các tiểu ban Nông - Sinh - Y, Văn hóa xã hội, Kinh tế kỹ thuật đã tổ chức xét và trình UBND tỉnh công nhận kết quả 56 đề tài, sáng kiến của các cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017; sơ tuyển được 04 nhiệm vụ đề xuất đặt hàng triển khai năm 2019. Cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh đã tham mưu thành lập các hội đồng KH&CN chuyên ngành tổ chức nghiệm thu, xét duyệt các đề tài, dự án… đúng quy định. Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang quản lý 29 đề tài, dự án (gồm 17 đề tài, dự án chuyển tiếp và 12 đề tài, dự án triển khai mới).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác thẩm định đề tài, dự án còn chậm; một số đề tài, dự án chậm tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng KH&CN tỉnh đối với các nhiệm vụ KH&CN còn hạn chế.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá thời gian qua, Ngành Khoa học và Công nghệ đã có nhiều cố gắng, thay đổi từ cách khắc phụcnhững khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý cho đến cách thức tham mưu lựa chọn những đề tài, dự án để triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và chỉ đạo nhân rộng... với mục tiêu phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ khoa học đạt hiệu quả cao nhất. Thay đổi lớn nhất là Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã định hướng cho những nhiệm vụ khoa học theo hướng ứng dụng lớn hơn là nghiên cứu, lý thuyết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng đã chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua và đề nghị cơ quan Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh thường xuyên theo dõi và tham mưu Hội đồng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng tiến độ, nội dung được phê duyệt.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua 05 nhiệm vụ khoa học đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai năm 2019./.

Hương Dịu

Tin bài mới:


Xét duyệt dự án “Mở rộng mô hình trồng cam xã Đoài trên địa bàn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2021”( 14/06/2018 08:48:11)

Giải pháp “Thiết kế, chế tạo mô hình hệ tuần hoàn máu gia súc” góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường chuyên nghiệp ( 29/05/2018 20:49:20)

Đề tài khoa học đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh( 28/05/2018 16:50:49)

Hội nghị gặp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2018( 18/05/2018 21:00:04)

Giải pháp “Cải tiến máy xẻ gỗ” đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14, năm 2016 - 2017( 17/05/2018 13:49:21)

Dành trên 480 triệu đồng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo( 24/04/2018 08:30:56)

Nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn”( 12/04/2018 21:02:16)

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi thực hiện từ năm 2019( 29/03/2018 18:57:09)

Xét duyệt đề cương Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải tạo vườn mận không đồng đều, năng suất thấp tại huyện Pác Nặm, Ba Bể tỉnh Bắc Kạn”( 29/03/2018 15:37:35)

Phát động Hội thi sản phẩm sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2018( 20/03/2018 10:00:22)

Sign In