Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020

(Cập nhật lúc: 05/07/2019 15:38:08 )

Chiều 04/7/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại Hội nghị, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019; thảo luận, đánh giá các đề tài/dự án do các tiểu ban Nông - Sinh - Y, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Kỹ thuật đề xuất, từ đó xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.

Từ tháng 6/2018 - 6/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã thực hiện tốt vai trò trong việc tham mưu đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN); các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã làm tốt vai trò tư vấn, phản biện trong việc xây dựng thuyết minh, nghiệm thu kết quả các đề tài, dự án.

Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực, Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ các đề tài , dự án; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát các hoạt động của cơ quan chủ trì/chủ nhiệm dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện. Cơ bản các đề tài, dự án triển khai đảm bảo đúng tiến độ, bám sát nội dung đã được phê duyệt. Một số kết quả của đề tài, dự án đã ứng dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Mô hình sổ sức khỏe điện tử, mô hình lò sấy thuốc lá…

Tuy nhiên, hoạt động KH&CN trong năm qua còn một số khó khăn, tồn tại: Hội đồng KH&CN tỉnh phải thay đổi, bổ sung thành viên nhiều do nghỉ hưu, chuyển công tác; một số thành viên Hội đồng không tham gia các cuộc họp thường xuyên; một số đề tài, dự án thực hiện việc báo cáo tiến độ chưa đúng quy định …

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, năm 2020 có 42 nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân đăng ký triển khai; các nhiệm vụ đăng ký tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông - sinh - y. Tại cuộc họp, các tiểu ban đã đề xuất với Hội đồng KH&CN 10 nhiệm vụ để triển khai thực hiện năm 2020.

Trên cơ sở đề xuất 10 nhiệm vụ của các tiểu ban, Hội đồng KH&CN tỉnh phân tích, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả của từng nhiệm vụ. Từ đó xác định những nhiệm vụ cần thiết triển khai thực hiện. Qua thảo luận, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua 08 nhiệm vụ KH&CN đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai năm 2020.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đã chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ - Đơn vị thường trực của Hội đồng cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các đề tài/dự án và có giải pháp xử lý quyết liệt những vi phạm; thực hiện tốt việc tổ chức bàn giao các dự án, đề tài sau nghiệm thu; quản lý tài sản các dự án, đề tài sau nghiệm thu theo đúng quy định./.

Hương Dịu
Sign In