Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị tư vấn giao trực tiếp 02 dự án phát triển cây lâm nghiệp

(Cập nhật lúc: 09/05/2019 07:41:38 )

Ngày 08/5/2019, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh (Hội đồng Khoa học) do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị tư vấn giao trực tiếp 02 dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp”; “Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn”.

Các dự án do Viện Nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng - Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện trong thời gian 5 năm (2019 - 2024). Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp” do ThS. Nguyễn Viết Xuân làm chủ nhiệm; dự án “Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn” do TS. Nguyễn Quang Dũng làm chủ nhiệm.

Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp” nhằm mục tiêu chung: Xác định khả năng phát triển rừng gỗ lớn của Bắc Kạn theo các đối tượng chuyển hóa rừng, trồng lại rừng, trồng mới rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên kết hợp trồng bổ sung.

Để đạt mục tiêu đề ra, dự án xác định thực hiện các nội dung: Điều tra, xây dựng, xác định loài và nhóm loài cây phù hợp với cây gỗ lớn; nghiên cứu, xác định điều kiện lập địa, tiểu vùng sinh thái phù hợp cho trồng, phát triển cây gỗ lớn các loài, nhóm loài đã được lựa chọn trên địa bàn tỉnh; xây dựng các mô hình kinh doanh thâm canh gỗ lớn tại các lập địa được lựa chọn.

Dự án “Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn” nhằm mục tiêu chung là xác định vùng trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn.

Dự án sẽ triển khai 04 nội dung để đạt mục tiêu, gồm: Điều tra đánh giá thực trạng cây trồng và xác định điều kiện lập địa thích hợp trồng cây dẻ ván tại huyện Ngân Sơn; xây dựng mô hình cải tạo rừng Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn; xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm 03 giống xuất xứ tại Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh cây Dẻ ván.

Hội đồng Khoa học tư vấn giao trực tiếp dự án “Xây dựng mô hình trồng cây Dẻ ván tại huyện Ngân Sơn”

Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo thuyết minh 02 dự án, các Hội đồng khoa học đã đóng góp ý kiến cụ thể cho từng nội dung và đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện dự án chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo thuyết minh dự án.

Các Hội đồng Khoa học đã bỏ phiếu nhất trí cho triển khai 02 dự án trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo ý kiến góp ý tại Hội nghị./.

Hương Dịu
Sign In