Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả Hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

(Cập nhật lúc: 03/07/2019 09:51:00 )

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt trong năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực KH&CN; sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy chế quản lý, quy định quản lý tài chính đối với hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo; quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001: 2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước đến cấp xã. Nhiều kết quả của đề tài/dự án ứng dụng thành công trong thực tiễn đã góp phần tạo sản phẩm mới, có giá trị kinh tế; xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, bước đầu tạo thành vùng sản xuất hàng hóa, có giá trị kinh tế tại địa phương, như các mô hình sản xuất cam sành Vietgap, mô hình sản xuất chè shan tuyết hữu cơ, Vietgap; mô hình rau ứng dụng công nghệ cao ...

Hoạt động duy trì và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu của tỉnh cũng được quan tâm: Phát triển chỉ dẫn địa lý Quýt Bắc Kạn; Nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc Kạn; Gạo nếp Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn, Gạo Bao Thai Chợ Đồn, xây dựng và được cấp mới Nhãn hiệu tập thể Chè Shan tuyết Bằng Phúc, nhờ đó các sản phẩm đặc sản của địa phương đã được quảng bá rộng rãi, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Nhiều nhiệm vụ KH&CN góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất là lĩnh vực nông lâm nghiệp, bước đầu tạo vùng sản xuất hàng hóa có giá trị cao, như các mô hình sản xuất theo hướng Vietgap, sản xuất hữu cơ, mô hình phát triển sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc như: Mô hình cam sành tại huyện Bạch Thông; mô hình chế biến các sản phẩm chè shan tuyết huyện Chợ Đồn đã chế biến 05 loại sản phẩm mới chất lượng tốt, giá trị cao; mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại thành phố Bắc Kạn, cho thu nhập tới trên 300 triệu đồng/ha/năm.

Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Triển khai hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Kế hoạch khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Để phát huy những kết quả đạt được, tỉnh xác định cần tiếp tục: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN, trong đó, chú trọng hoàn thiện văn bản vàthống nhất quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN từ Trung ương đến cơ sở;tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực cho KH&CN nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, đồng thời thực hiện đơn giản hóa và giảm các thủ tục hành chính lĩnh vực KH&CN.

Minh Huyền
Sign In