Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Năm 2019, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực

(Cập nhật lúc: 10/01/2020 09:31:18 )

Với chủ trương phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2019, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; nhiều đề tài/dự án có tính ứng dụng cao đã được nghiệm thu đưa vào đời sống, sản xuất, góp phần phục vụ công tác quản lý cũng như phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2019, tỉnh triển khai thực hiện 25 đề tài, dự án (ĐT/DA) khoa học. Trong đó, 17 ĐT/DA chuyển tiếp, 08 ĐT/DA thực hiện từ năm 2019, các đề tài/dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp chiếm 60% (15 ĐT/DA). Đến nay, các đề tài/dự án cơ bản triển khai đúng tiến độ, nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, có tác động lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu như đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm, xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy” đã nghiên cứu, hoàn thiện được lò sấy thuốc lá theo kiểu sấy Roket Barn, sử dụng nhiên liệu củi kết hợp với than phù hợp với điều kiện tại Bắc Kạn. Lò sấy được nghiên cứu thành công đã góp phần nâng cao công suất sấy thuốc lá (trung bình đạt 110kg - 120kg/lần sấy cao hơn so với lò sấy hiện tại khoảng 40 - 50kg/lần sấy); nâng cao chất lượng thuốc lá sấy (phẩm cấp thuốc lá đạt tỷ lệ cấp 1, 2 cao hơn so với lò sấy thông thường từ 8-10%) và tiết kiệm nhiên liệu so với lò sấy thông thường (BAT) khoảng 20-25%. Ngoài ra, đề tài còn tập huấn cho 60 lượt cán bộ kỹ thuật và nhóm hộ nông dân nắm bắt được cơ bản kỹ thuật hái và sấy thuốc lá.

Dự án “Ứng dụng KHCN tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” đã phục hồi được thương hiệu chè Shan tuyết Bằng Phúc, nâng cao giá trị chè Shan tuyết địa phương. Dự án đã xây dựng được mô hình sản xuất nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 10ha và mô hình sản xuất nguyên liệu theo hướng hữu cơ với quy mô 20ha. Hiệu quả sản xuất nguyên liệu tăng cao; năng suất búp tăng tối thiểu 15% đối với mô hình VietGAP, tăng tối thiếu 10% đối với mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ và giá bán búp tươi của các mô hình tăng trên 20%. Dự án đã hỗ trợ HTX Hồng Hà tiếp nhận và làm chủ 3 quy trình công nghệ, sử dụng hiệu quả các thiết bị được hỗ trợ; xây dựng được mẫu mã bao bì sản phẩm có tính thẩm mỹ. Dự án đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cho chè Shan tuyết Bằng Phúc với 45 hộ và 01 HTX tham gia. Đào tạo, tập huấn cho 150 lượt người về sản xuất và chế biến. Kết nối HTX Hồng Hà với Công ty cổ phần đầu tư TAWU, ký được hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mở ra hướng sản xuất và tiêu thụ bền vững, tạo tiền đề phát triển vùng chè Shan Bằng Phúc.

Cán bộ dự án hướng dẫn kỹ thuật tại mô hình sản xuất chè Shan tuyết đạt tiêu chuẩn VietGAP

Đề tài “Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn” đã tuyển chọn được 02 giống lúa Sơn Lâm 1 - nhóm giống lúa thuần (vụ mùa) và ĐS1 - nhóm giống Japonica (vụ xuân) có năng suất cao, chất lượng cơm dẻo, vị ngon, thơm mùi đặc trưng phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn có thể bổ sung vào cơ cấu giống lúa sản xuất hàng năm. Đề tài đã giúp người dân tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất lúa cũng như chế biến lúa gạo theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung, góp phần tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Dự án “Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử” đã vận hành sử dụng phần mềm Hồ ơ sức khỏe điện tử trên hệ thống 18/18 đơn vị (trong đó có 16 đơn vị tuyến xã, thị trấn, 1 đơn vị tuyến huyện và 1 đơn vị tuyến tỉnh, đạt 100% kế hoạch). Đến nay, phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử được duy trì ổn định, thường xuyên. Cán bộ các Trạm y tế liên tục cập nhật thông tin khám chữa bệnh, thông tin người dân chuyển đi, chuyển đến, tử vong, sinh... trên hệ thống.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong năm 2019 có nhiều đổi mới: Từ khâu lựa chọn danh mục đề tài, dự án xuất phát từ hướng ưu tiêu phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của các ngành nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Sau khi nghiệm thu, thanh lý kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án được bàn giao cho các ngành, các huyện để nhân rộng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Định hướng năm 2020, tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung ưu tiên phát triển, ứng dụng KH&CN phục vụ sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao, các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ năng lượng mới, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục duy trì, mở rộng ứng dụng quy trình, kỹ thuật sản xuất theo VietGap, hữu cơ trong sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp như: Cam, quýt, mơ, chè shan tuyết; rau công nghệ cao ... từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa có chất lượng ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra các mô hình có hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với đó là tiếp tục triển khai Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành “Quy chế ứng dụng, nhân rộng đề tài, dự án KH&CN trên địa bàn tỉnh”, góp phần duy trì, phát triển kết quả nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả tại địa phương. Tổ chức bàn giao các sản phẩm KH&CN cho các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng KH&CN cấp huyện./.

Hương Dịu

Tin bài mới:


Xét duyệt đề cương thuyết minh 02 đề tài/dự án khoa học( 03/01/2020 10:59:22)

Tư vấn giao trực tiếp 03 dự án khoa học ( 27/12/2019 09:30:08)

Công nhận kết quả 06 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019( 29/11/2019 11:04:33)

Đẩy mạnh triển khai các dự án công nghệ và áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp( 26/11/2019 08:25:39)

Tuyển chọn được 02 giống lúa mới phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn( 21/11/2019 16:45:30)

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020( 20/11/2019 13:58:10)

Giải pháp “Cải tiến lò sấy gỗ” đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5, năm 2018 - 2019 ( 18/11/2019 14:35:00)

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”( 06/11/2019 15:06:55)

Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” góp phần nâng cao giá trị chè Shan tuyết địa phương( 30/10/2019 10:34:08)

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2020( 28/10/2019 16:15:22)

Sign In