Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghiệm thu 02 đề tài khoa học công nghệ

(Cập nhật lúc: 06/05/2019 21:49:59 )

Ngày 03/5/2019, các Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài:“Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển một số loại lan rừng quý, có giá trị kinh tế tại tỉnh Bắc Kạn”, “Nghiên cứu thử nghiệm, xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy”.

Đề tài “Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển một số loại lan rừng quý, có giá trị kinh tế tại tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bắc Kạn chủ trì thực hiện; Th.S Đào Thanh Tùng làm chủ nhiệm. Đề tài triển khai thực hiện trong 36 tháng (từ tháng 1/2016 - tháng 12/2018) nhằm mục tiêu chung là điều tra, thu thập và phát triển được một số loài lan rừng quý tại tỉnh Bắc Kạn.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đề tài đã triển khai thực hiện 04 nội dung: Điều tra, thu thập và lưu giữ một số giống lan quý tại Bắc Kạn; nhân giống một số loài lan; xây dựng và sửa chữa vườn lưu giữ bảo tồn và giới thiệu sản phẩm; thăm quan học tập tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) và huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Sau 03 năm triển khai thực hiện, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đề tài đã thu thập lưu giữ được 24 loài lan quý; nhân giống được 06 loài bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Hội nghị nghiệm thu đề tài “Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển một số loại lan rừng quý, có giá trị kinh tế tại tỉnh Bắc Kạn”

Sau khi nghe báo cáo kết quả đề tài từ đơn vị chủ trì thực hiện, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đánh giá đề tài đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, kết quả đề tài có khả năng ứng dụng cao và có hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét; đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện dự án làm rõ thêm một số nội dung để hoàn thiện báo cáo đề tài.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại khá.

Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm, xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy” do Công ty Cổ phần Hoàng Liên Sơn chủ trì thực hiện trong thời gian 23 tháng (từ tháng 5/2017 – tháng 3/2019); tiến sỹ Nguyễn Tường Vân - Phó Giám đốc Công ty làm chủ nhiệm.

Đề tài được triển khai thực hiện tại Khu AB, xã Bằng Vân (huyện Ngân Sơn). Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu hoàn thiện lò sấy thuốc lá sử dụng nhiên liệu bằng củi và than tiết kiệm được nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Sau 23 tháng nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra: Đã xây dựng được 01 lò sấy thuốc lá theo kiểu lò sấy Rocket Barn có khả năng sử dụng nhiên liệu củi và than để sấy thuốc lá; hoàn thiện được thiết kế xây dựng, kỹ thuật xây dựng lò sấy theo kiểu lò sấy Rocket Barn; hoàn thiện được kỹ thuật sấy thuốc lá cho kiểu lò sấy Rocket Barn; xây dựng được 01 nhà ủ vàng thuốc lá; hoàn thiện thiết kế, kỹ thuật xây dựng nhà ủ vàng thuốc lá và kỹ thuật ủ vàng thuốc lá.

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đánh giá đề tài hoàn thành đầy đủ các nội dung, mục tiêu đề ra; kết quả đề tài có hiệu quả kinh tế rõ rệt, có khả năng ứng dụng rất tốt.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại khá./.

Hương Dịu
Sign In