Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghiệm thu Đề tài “ Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn”

(Cập nhật lúc: 26/09/2019 14:30:40 )

Ngày 25/9/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học “Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn”.

Đề tài do Trung tâm Thực nghiệm Sinh học Nông nghiệp công nghệ cao chủ trì thực hiện, TS. Trịnh Thị Thanh Hương làm Chủ nhiệm Đề tài. Đề tài được thực hiện từ năm 2017 - 2019 nhằm các mục tiêu cụ thể: Xác định được 1-2 giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện tỉnh Bắc Kạn; tổ chức sản xuất tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao; xây dựng được mô hình trình diễn 40ha các giống lúa tuyển chọn được.

Để đạt mục tiêu đề ra, Đề tài đã thực hiện các nội dung: Khảo nghiệm, tuyển chọn 10 giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn; tổ chức sản xuất, tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao; xây dựng mô hình trình diễn thử nghiệm sản xuất các giống lúa tuyển chọn được.

Đến nay, Đề tài đã hoàn thành các nội dung và đạt được mục tiêu đề ra: Đề tài đã thực hiện khảo nghiệm 10 loại giống lúa gồm 5 loại giống lúa thuần (Sơn Lâm 1, Bắc Giang 6, Bắc Giang 2, HT18, T10), 2 loại giống lúa lai (Thái Xuyên 111, Hương Ưu 98) và 3 loại giống lúa Japonica (TBJ3, J02, ĐS1) trong vụ mùa năm 2017 và vụ xuân năm 2018 tại huyện Bạch Thông và Chợ Mới. Sau khảo nghiệm, Đề tài tuyển chọn được 02 giống lúa Sơn Lâm 1 và ĐS1 có năng suất cao, chất lượng cơm dẻo, vị ngon, mùi thơm đặc trưng để đưa vào xây dựng mô hình trình diễn trong các vụ tiếp theo. Đề tài đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ gạo ĐS1 và Sơn Lâm 1 theo chuỗi giá trị, có sự bao tiêu của doanh nghiệp tư nhân với số lượng 2,11 tấn thóc Sơn Lâm 1 khô và trên 41 tấn thóc ĐS1 tươi. Đề tài xây dựng được mô hình trình diễn thử nghiệm giống lúa ĐS1 và Sơn Lam 1 với diện tích 40ha; qua sản xuất thực tế giống lúa ĐS1 sản xuất vụ Mùa bị bệnh đạo ôn ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo từ đó khuyến cáo giống lúa ĐS1 chỉ nên đưa vào cơ cấu giống sản xuất vụ Xuân.

Tại Hội nghị, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã đánh giá kết quả Đề tài cơ bản đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các nội dung thực hiện đúng đề cương được phê duyệt…. Đồng thời, đóng góp ý kiến để đơn vị chủ trì bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo Đề tài như: Cần làm rõ cơ sở lựa chọn 10 giống khảo nghiệm; làm rõ các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển các loại giống lúa khảo nghiệm; đưa ra khuyến cáo trong khâu thu hoạch, bảo quản để đảm bảo chất lượng lúa gạo đã tuyển chọn…

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành đã nhất trí nghiệm thu Đề tài với kết quả xếp loại khá./.

Hương Dịu
Sign In