Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn”

(Cập nhật lúc: 04/07/2019 08:30:56 )

Ngày 03/7/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn”.

Dự án do Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc chủ trì thực hiện từ năm 2017 - 2019 với mục tiêu: Nâng cao hiệu quả sản xuất chè Shan tuyết hàng hóa thông qua việc tổ chức sản xuất nguyên liệu chè theo VietGAP, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và quảng bá thương hiệu tại xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Dự án do TS. Lưu Ngọc Quyến làm chủ nhiệm.

Để đạt mục tiêu đề ra, dự án đã thực hiện các nội dung: Xây dựng mô hình sản xuất chè Shan tuyết theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng mô hình sản xuất chè Shan tuyết theo hướng hữu cơ; hỗ trợ HTX thiết bị, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm chè Shan tuyết Bằng Phúc; đào tạo, tập huấn kỹ thuật, tổ chức hội nghị, hội thảo.

Sau hơn 02 năm triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề ra. Dự án đã xây dựng được mô hình sản xuất nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP và theo hướng hữu cơ. Năng suất tăng từ 194,1-243,8%, chất lượng nguyên liệu tốt. Hiệu quả sản xuất nguyên liệu tăng 270,8% đối với mô hình VietGAP và tăng 214,7% đối với mô hình hữu cơ. HTX Hồng Hà đã tiếp nhận và làm chủ 3 quy trình công nghệ, sử dụng hiệu quả các thiết bị được hỗ trợ; xây dựng được mẫu mã bao bì sản phẩm có tính thẩm mỹ. Dự án đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cho chè Shan tuyết Bằng Phúc với 45 hộ và 01 HTX tham gia. Đào tạo, tập huấn cho 150 lượt người về sản xuất và chế biến. Kết nối HTX Hồng Hà với Công ty cổ phần đầu tư TAWU, ký được hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mở ra hướng sản xuất và tiêu thụ bền vững, tạo tiền đề phát triển vùng chè Shan Bằng Phúc.    

Tại Hội nghị, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đều đánh giá cao kết quả dự án đã đạt được; đồng thời đóng góp một số ý kiến để đơn vị chủ trì hoàn thiện báo cáo dự án như: Bổ sung quy trình sản xuất chè Shan đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; quy trình chế biến các loại sản phẩm chè Shan Tuyết; bổ sung thêm các kiến nghị để địa phương có giải pháp duy trì và phát triển chè Shan Shan đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ…

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh thống nhất nghiệm thu dự án với kết quả xếp loại xuất sắc./.

Hương Dịu
Sign In