Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 15:06:55 )

Chiều 04/11/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án: “Xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”.

Dự án do Trường Đại học Thái Nguyên chủ trì thực hiện, T.S Nguyễn Thị Lan Anh là chủ nhiệm. Dự án được thực hiện trong thời gian 24 tháng (từ tháng 9/2017- 8/2019) nhằm mục tiêu: Xây dựng 01 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm ra thị trường, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Sau 2 năm triển khai thực hiện, Dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung đề ra. Dự án đã lựa chọn và hỗ trợ xây dựng Hợp tác xã Côn Minh hoạt động theo kiểu mới; tăng cường năng lực, quản trị điều hành và tổ chức quản lý sản xuất cho Ban Giám đốc Hợp tác xã và các thành viên nhằm tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm miến dong an toàn; hỗ trợ Hợp tác xã Côn Minh xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy suất nguồn gốc và phát triển thương hiệu miến dong; kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm miến dong cho Hợp tác xã Côn Minh tại tỉnh Thái Nguyên.

Qua báo cáo của đơn vị thực hiện Dự án, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đánh giá Dự án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện Dự án cần xây dựng lại báo cáo Dự án một cách khoa học, trong đó bổ sung thêm một số nội dung để hoàn chỉnh báo cáo như: Làm rõ hơn hiệu quả của Dự án; đánh giá thực trạng Hợp tác xã Côn Minh trước và sau khi tham gia Dự án nhằm làm rõ những thay đổi cơ bản của hợp tác xã sau khi chuyển đổi hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 ; lý giải rõ hơn việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh nhất trí nghiệm thu Dự án với kết quả xếp loại đạt yêu cầu./.

Hương Dịu

Tin bài mới:


Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” góp phần nâng cao giá trị chè Shan tuyết địa phương( 30/10/2019 10:34:08)

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2020( 28/10/2019 16:15:22)

Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018 - 2019)( 25/10/2019 15:39:38)

Nghiệm thu Đề tài “ Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn”( 26/09/2019 14:30:40)

Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5( 12/09/2019 15:42:52)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài: Phục tráng giống bí thơm Ba Bể( 19/08/2019 21:54:28)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế sản phẩm chuối tây Bắc Kạn( 19/08/2019 21:53:18)

Kiện toàn thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Tiểu ban chuyên ngành của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021( 07/08/2019 14:49:40)

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020( 05/07/2019 15:38:08)

Nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn”( 04/07/2019 08:30:56)

Sign In