Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử”

(Cập nhật lúc: 23/04/2019 08:32:57 )

Ngày 22/4/2019, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Đỗ Thị Minh Hoa đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử”.

Dự án do Sở Y tế chủ trì thực hiện từ tháng 3/2018 - 2/2019 tại huyện Ba Bể; TS. Nguyễn Đình Học - Giám đốc Sở làm Chủ nhiệm dự án. Mục tiêu chung của dự án nhằm xây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe bằng sổ điện tử, được vận hành thông suốt trên hệ thống thông tin; theo dõi chăm sóc sức khỏe toàn diện tại cộng đồng nơi thực hiện mô hình.

Để đạt mục tiêu đề ra, đơn vị chủ trì dự án đã triển khai thực hiện 04 nội dung: Thiết lập hệ thống phần mềm quản lý sức khỏe (sổ sức khỏe điện tử) trên phạm vi huyện Ba Bể; thu thập số liệu và nhập liệu, thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân đầy đủ cho người dân xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể; đào tạo, tập huấn, truyền thông; duy trì, khai thác và sử dụng.

Sau 01 năm triển khai thực hiện, dự án đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra. Tại huyện Ba Bể, 100% Trạm y tế xã, thị trấn, bệnh viện huyện được thiết lập, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng. Riêng xã Cao Trĩ (được chọn làm mô hình dự án), 96,76% người dân được kiểm tra, khám sức khỏe, tạo lập đầy đủ bộ hồ sơ sức khỏe điện tử, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu là trên 90%).

Sau khi nghe báo cáo kết quả dự án từ đơn vị chủ trì thực hiện, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã đánh giá cao kết quả của dự án; đề nghị đơn vị chủ trì thực hiện dự án làm rõ thêm một số nội dung để hoàn thiện báo cáo dự án.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả xếp loại xuất sắc./.

Hương Dịu
Sign In