Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2020

(Cập nhật lúc: 28/10/2019 16:15:22 )

Ngày 24/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục 08 đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020.

Theo Quyết định nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh) có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ xây dựng thuyết minh chi tiết, tổ chức Hội nghị xét duyệt, thẩm định nội dung, kinh phí, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan theo đúng quy định./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Minh Huyền

Tin bài mới:


Tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5 (2018 - 2019)( 25/10/2019 15:39:38)

Nghiệm thu Đề tài “ Khảo nghiệm tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Kạn”( 26/09/2019 14:30:40)

Họp Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 5( 12/09/2019 15:42:52)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài: Phục tráng giống bí thơm Ba Bể( 19/08/2019 21:54:28)

Phê duyệt thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế sản phẩm chuối tây Bắc Kạn( 19/08/2019 21:53:18)

Kiện toàn thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh, Tiểu ban chuyên ngành của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021( 07/08/2019 14:49:40)

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020( 05/07/2019 15:38:08)

Nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè Shan tuyết tại Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn”( 04/07/2019 08:30:56)

Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2020 ( 03/07/2019 09:52:23)

Kết quả Hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019( 03/07/2019 09:51:00)

Sign In