Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thực hiện lựa chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019

(Cập nhật lúc: 10/05/2019 08:23:02 )

Ngày 07/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2329/UBND - VXNV về việc thực hiện tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu lựa chọn và lập hồ sơ công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để UBND tỉnh gửi về Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đúng thời gian quy định của Ban Chỉ đạo Biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tại Kế hoạch số 745/KH-BCĐSVSTVN ngày 17/4/2019.

Triệu Thanh
Sign In