Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

(Cập nhật lúc: 03/07/2019 08:30:56 )

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống, ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra tiến độ nội dung, kinh phí các đề tài, dự án, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả. Số nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trong năm là 22 (01 dự án Chương trình Nông thôn miền núi ủy quyền cho địa phương quản lý), trong đó: lĩnh vực khoa học nông nghiệp chiếm 68,2%, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ chiếm 9,1%, lĩnh vực y, dược chiếm 13,6%, lĩnh vực văn hóa - xã hội chiếm 9,1%). Các đề tài, dự án đang triển khai cơ bản đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, mục tiêu.

Một số kết quả đề tài, dự án nổi bật góp phần vào phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ, phục vụ đời sống nhân dân, như:

Dự ánXây dựng mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng bằng sổ sức khỏe điện tử”:

Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng với 18 đơn vị (trong đó có 16 đơn vị tuyến xã, thị trấn, 01 đơn vị tuyến huyện và 01 đơn vị tuyến tỉnh, đạt 100% kế hoạch). Số bộ Hồ sơ sức khỏe được khởi tạo tại huyện Ba Bể là 34.654/28.164 tổng số người dân đến khám chữa bệnh đạt 121%, chiếm 60,62% trên tổng số dân toàn huyện. Lập hồ sơ sức khỏe của xã Cao Trĩ được khám và khởi tạo với 2.137 hồ sơ cho người dân, đạt tỷ lệ 98,21%; Tổ chức tập huấn được 03 lớp với số người tham dự 84 người, tổ chức 08 Hội nghị truyền thông cho 385 người là cán bộ chủ chốt, nhân viên y tế thôn bản, trưởng thôn của các xã trên địa bàn huyện; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tổ chức 1 hội thảo cấp tỉnh.

Phần mềm được duy trì ổn định, thường xuyên. Cán bộ các Trạm y tế liên tục cập nhật thông tin khám chữa bệnh, thông tin người dân chuyển đi, chuyển đến, tử vong, sinh... trên hệ thống. Đã cấp được 34.919 tài khoản cho người dân khi đến khám chữa bệnh và toàn bộ người dân được cấp tài khoản đều biết tra cứu, đạt tỷ lệ 70,85% trên tổng số người dân toàn huyện Ba Bể (kế hoạch: 50%).

Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm, xây dựng lò sấy thuốc lá tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao chất lượng thuốc lá sau sấy”:

Đã nghiên cứu, hoàn thiện được lò sấy thuốc lá theo kiểu sấy Roket Barn, sử dụng nhiên liệu củi kết hợp với than phù hợp với điều kiện tại Bắc Kạn, công suất sấy trung bình đạt 110kg - 120kg (cao hơn so với lò sấy hiện tại khoảng 40-50kg/lần sấy); Phẩm cấp thuốc lá đạt tỷ lệ cấp 1, 2 cao hơn so với lò sấy thông thường từ 8-10%; Tiết kiệm nhiên liệu so với lò sấy thông thường (BAT) khoảng 20-25%. Nghiên cứu, hoàn thiện được 01 nhà ủ vàng thuốc lá tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng cho thuốc lá sấy, công suất đạt từ 1100kg - 1200kg thuốc lá tươi/lần ủ. Hoàn thiện kỹ thuật xây lò và kỹ thuật sấy thuốc lá theo kiểu lò sấy Roket Barn, tập huấn cho 60 lượt cán bộ kỹ thuật và nhóm hộ nông dân nắm bắt được cơ bản kỹ thuật hái và sấy thuốc lá.

Dự án Xây dựng mô hình sản xuất và chế biến chè shan tuyết tại huyện Chợ Đồn: Xây dựng 10 ha chè sản xuất Vietgap, 20 ha trồng theo hướng hữu cơ an toàn; xây dựng 01 mô hình chế biến quy mô nhỏ, hỗ trợ sản xuất 05 loại sản phẩm cho HTX; xây dựng Nhãn hiệu tập thể cho Chè shan tuyết Bằng Phúc.

Dự án Xây dựng mô hình sản xuất quýt bền vững theo hướng VietGAP: Đã xây dựng được mô hình sản xuất 30ha quýt theo hướng VietGAP,đáp ứng 100% kế hoạch; xây dựng 0,2ha mô hình bảo quản 100% số lượng quả, kéo dài thời vụ 20 ngày, giá tăng 40% so với thời điểm bán đại trà. Mô hình bảo quản 1 tấn quả sau thu hoạch, qua kết quả theo dõi đánh giá đã lựa chọn được công thức 4 (Xử lý dung dịch gel Nano bạc) sản phẩm sau bảo quản 30 ngày, đảm bảo tiêu chuẩn thương mại và đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng. Xây dựng được 01 hợp tác xã trong quản lý, tiêu thụ sản phẩm quýt theo hướng VietGAP tại xã Rã Bản,huyện Chợ Đồn bước đầu hoạt động có hiệu quả. Đào tạo, tập huấn cho 360 lượt người/3 xã về kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch, bảo quản quýt theo hướng VietGAP.

Dự án Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn: Xây dựng 01 hệ thống tưới nhỏ giọt với diện tích 792 m2; 01 nhà mái che vòm cao, hệ thống tưới phun mưa với diện tích 720 m2; Xây dựng được 03 mô hình:Mô hình sản xuất rau ăn quả trên hệ thống bán tuần hoàn: Đã áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, bổ sung dinh dưỡng qua nước tưới đem lại hiệu quả tốt nhất là với cà chua và dưa leo. Tổng diện tích đã triển khai qua các vụ: 2.592 m2 , mô hình trồng rau trong nhà mái che (vòm che cao): Mô hình trồng các loại rau ăn lá (cải ngọt, cải ngồng, su hào, xà lách, mùng tơi, cà chua, bò khai, đậu cove). Tổng diện tích triển khai 2.800 m2 đem lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình trồng rau dưới vòm che thấp (ngoài đồng ruộng): Mô hình sản xuất rau ngoài đồng với giống mới (xà lách, các loại rau cải, cà chua, đậu cove, su hào, đậu đũa, mướp đắng, mướp hương, sử dụng màng phủ nông nghiệp, thuốc BVTV sinh học ... Tổng diện tích triển khai 36.200 m2 ; đào tạo tập huấn, chuyển giao 06 quy trình công nghệ sản xuất rau công nghệ cao; đào tạo được 20 kỹ thuật viên; 50 lượt hộ nông dân về quy trình sản xuất rau.

Minh Huyền
Sign In