Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tư vấn giao trực tiếp 03 đề tài/dự án khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp

(Cập nhật lúc: 13/05/2019 08:40:48 )

Ngày 10/5/2019, các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị tư vấn giao trực tiếp 03 đề tài/dự án khoa học, gồm: Đề tài “Xây dựng mô hình phục tráng Bí xanh thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt”, dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và bao tiêu sản phẩm cây cà gai leo tại tỉnh Bắc Kạn”, dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm Chuối tây Bắc Kạn”.

Đề tài “Xây dựng mô hình phục tráng Bí xanh thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt” do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện; GS.TS Đặng Văn Minh làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài thực hiện trong thời gian 3 năm (2019 - 2022) nhằm các mục tiêu: Phục tráng giống Bí xanh thơm Ba Bể; xây dựng mô hình sản xuất giống Bí xanh thơm Ba Bể; chuyển giao được mô hình sản xuất và quản lý giống Bí xanh thơm Ba Bể cho địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đề tài triển khai 04 nội dung, gồm: Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất Bí xanh thơm Ba Bể và thu thập nguồn vật liệu; nghiên cứu phục tráng giống Bí xanh thơm Ba Bể; xây dựng mô hình sản xuất giống Bí xanh thơm Ba Bể; tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

Hội đồng Khoa học tư vấn giao trực tiếp đề tài “Xây dựng mô hình phục tráng Bí xanh thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt”

Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và bao tiêu sản phẩm cây Cà gai leo tại tỉnh Bắc Kạn” do Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng chủ trì thực hiện; bà Nguyễn Thị Hằng làm chủ nhiệm dự án.

Dự án thực hiện trong thời gian 02 năm (2019 - 2021) nhằm mục tiêu chung là xây dựng được mô hình sản xuất dược liệu Cà gai leo đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng dẫn thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của tổ chức y tế thế giới (GACP), tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân tại xã Như Cố, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới.

Dự án sẽ triển khai các nội dung: Điều tra, đánh giá, chọn địa điểm và hộ tham gia; chuyển giao công nghệ trồng, chế biến và xây dựng mô hình sản xuất, thu hái và sơ chế; đào tạo, tập huấn, hội thảo và tuyên truyền,

Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm Chuối tây Bắc Kạn” do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện; TS. Phạm Bằng Phương làm chủ nhiệm dự án.

Mục tiêu chung của dự án là ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản và chế biến các sản phẩm từ Chuối tây từ đó tăng thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao giá trị sản phẩm của chuối và các sản phẩm từ chuối cho tỉnh Bắc Kạn.

Trong thời gian 2 năm thực hiện (2019 - 2021), dự án sẽ triển khai các nội dung: Điều tra, đánh giá hiện trạng và cải tạo vùng nguyên liệu; nghiên cứu cải tiến công nghệ chế biến và sản xuất quy mô công nghiệp; hoàn thiện chuỗi giá trị từ chuối; đào tạo, tập huấn về chuỗi giá trị.

Các Hội đồng Khoa học đã bỏ phiếu nhất trí cho triển khai 03 đề tài/dự án trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo những ý kiến góp ý tại Hội nghị./.

Hương Dịu
Sign In