Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tư vấn giao trực tiếp dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 08/03/2019 09:31:02 )

Chiều 07/3/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa làm Chủ tịch đã tổ chức Hội nghị tư vấn giao trực tiếp dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị tư vấn giao trực tiếp dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Dự án do Trung tâm nghiên cứu địa tin học (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) chủ trì thực hiện với mục tiêu: Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ công tác dự báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dự án do kỹ sư Vũ Hồng Quân làm chủ nhiệm; thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2020.

Để đạt mục tiêu đề ra, đơn vị chủ trì dự án thực hiện các nội dung: Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập thông tin, số liệu phục vụ nội dung của dự án; xây dựng cơ sở dữ liệu thời tiết, thiên tai tỉnh Bắc Kạn; xây dựng các mô đun phần mềm để hiển thị, quản lý các lớp bản đồ, tính toán mô phỏng và dự báo, cảnh báo; xây dựng trang thông tin thời tiết, thiên tai tỉnh Bắc Kạn; tổ chức hội thảo khoa học; cài đặt và vận hành hệ thống thông tin quản lý thời tiết, thiên tai; đào tạo, chuyển giao sản phẩm dự án.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đều khẳng định tính cấp thiết của dự án. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến đối với thuyết minh đề cương dự án như: Phần tổng quan, tình hình nghiên cứu cần lược bỏ phần giải thích các thuật ngữ, cung cấp thêm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và cung cấp thông tin trực tuyến về thời tiết và thiên tai tại các địa phương trên cả nước, đánh giá về diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh; bổ sung bản đồ, hình ảnh thời tiết khi xây dựng trang thông tin thời tiết, thiên tai tỉnh Bắc Kạn; mức độ chính xác của cơ sở dữ liệu đưa ra dự báo, cảnh báo; cách thức giám sát phản hồi của người dân đối với thông tin thời tiết, thiên tai…

Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh đã bỏ phiếu nhất trí cho triển khai Dự án trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo ý kiến góp ý tại Hội nghị./.

Hương Dịu
Sign In