Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung cho sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2019

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 16:11:21 )

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, UBND tỉnh vừa có Công văn số     2070/UBND-TH ngày 23/4/2019 yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt và kịp thời các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2019 đạt 6,8%; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng 3,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 8,8%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,9%.

Về phát triển nông lâm nghiệp - thủy sản, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tháng 7 năm 2019 về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết về định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các hạng mục hỗ trợ hạ tầng phục vụ sản xuất các hợp tác xã nông nghiệp trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh. Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến tăng cường thu mua dự trữ để hạn chế mức giảm giá thịt lợn quá sâu; chuẩn bị các điều kiện cung ứng giống phục vụ tái đàn sản xuất sau dịch bệnh. Triển khai xây dựng Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Về phát triển công nghiệp, giao Sở Công Thương đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy đang tạm dừng sản xuất hoạt động trở lại; tạo điều kiện bố trí đủ nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất ổn định; đôn đốc các nhà máy đi vào hoạt động chính thức sau khi đã thực hiện chạy thử một số dây chuyền. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh giám sát thực hiện Phương án ấn định thuế năm 2019 đối với lĩnh vực khoáng sản, quản lý chặt chẽ phương án vận chuyển của các doanh nghiệp khi thực hiện ấn định thuế. Rà soát, kiểm tra, thu hồi ngay một số dự án đầu tư đã hết thời hạn theo quy định và giải quyết dứt điểm các dự án dang dở để bố trí quỹ đất cho các dự án đầu tư mới có hiệu quả.

Về xây dựng cơ bản, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu giao các nguồn vốn đầu tư năm 2019 chưa phân bổ. Định kỳ hằng quý, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài chính rà soát kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo cam kết; tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân cao hơn; từ các địa phương giải ngân thấp sang các địa phương giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn.

Về phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019 với chủ đề “Không gian Ba Bể - Miền quê”. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường tổ chức các hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ đối với các mặt hàng nông, lâm sản, các sản phẩm công nghiệp của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ
Sign In