Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn: 93,4% hợp tác xã hoạt động hiệu quả

(Cập nhật lúc: 26/11/2019 08:30:56 )

Thời gian qua, hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các hợp tác xã bước đầu chuyển sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị hàng hoá, giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Ảnh: Hợp tác xã Hợp Giang, huyện Bạch Thông

Đến thời điểm hiện tại, Bắc Kạn có tổng số 167 hợp tác xã, trong đó có 126 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp; 41 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp;  93,4% hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả; thu nhập bình quân của thành viên hợp tác xã đạt 3,8 triệu đồng/tháng.

Toàn tỉnh đã có 104 xã có hợp tác xã, trong đó có 45 xã có 02 hợp tác xã, 54 xã có 01 hợp tác xã và còn 18 xã chưa có hợp tác xã. Một số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chế biến chè, bún, phở khô, sản xuất miến đã có nhãn mác, bao bì, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Một số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã đầu tư máy móc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tăng cường liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế khác trong hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã...

Trong tổng số 167 hợp tác xã thì có 50 hợp tác xã đã tham gia chuỗi giá trị. Các sản phẩm của những hợp tác xã này tập trung chủ yếu phát triển thế mạnh của tỉnh như: Miến dong, cam, quýt, chè, chuối, mật ong, dược liệu, rau, nghệ… Hiện 37 sản phẩm OCOP của tỉnh có 30 sản phẩm là của các hợp tác xã.

Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 18 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giám đốc, kế toán, Ban kiểm soát và cán bộ kỹ thuật của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đến hết năm 2019, UBND tỉnh đã thực hiện chính sách hỗ trợ được cho 43 hợp tác xã, mỗi hợp tác xã 01 lao động có trình độ cao đẳng trở lên có trình độ chuyên môn phù hợp có nguyện vọng và cam kết làm việc lâu dài tại hợp tác xã; mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu vùng, thời gian hỗ trợ 30 tháng lương. Ngoài ra còn hỗ trợ 27 lượt hợp tác xã tham gia các hội trợ về: Phí thuê gian hàng, vận chuyển hàng hóa đến hội chợ, tiền ăn, ở trong suốt quá trình diễn ra hội chợ; hỗ trợ cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 11 hợp tác xã với 16 sản phẩm; hỗ trợ một số hợp tác xã về máy móc, trang thiết bị, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới trong chế biến sản phẩm... Qua đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã ngày càng có hiệu quả. Một số hợp tác xã đã mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ mở rộng thị trường, đầu tư máy móc và công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh như: Hợp tác xã Cao Phong Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn; Hợp tác xã Trần Phú, huyện Na Rì; Hợp tác xã Chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể; Hợp tác xã Đông Nam Dược, Hợp tác xã Fress Oil, Hợp tác xã Hợp Giang, huyện Bạch Thông; Hợp tác xã Tân Dân, Hợp tác xã Thanh Hải - Mái ấm người khuyết tật, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn… đã tạo ra được những mặt hàng mới tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã, phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng, giải quyết hàng trăm lao động có thu nhập ổn định.

Các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành ngày càng đa dạng

Các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh những năm trở lại đây hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhìn chung, quy mô hợp tác xã vẫn còn nhỏ lẻ. Sự liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác còn hạn chế do vậy chưa khai thác được thế mạnh về nguyên liệu, vốn, thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh. Các hợp tác xã chưa chủ động nghiên cứu, phát triển thị trường, còn thiếu thông tin về thị trường, chưa chú trọng áp dụng công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; giá sản phẩm cao, sức cạnh tranh thấp, thiếu đầu ra cho sản phẩm…

Vì vậy, thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách kinh tế tập thể có năng lực theo hướng chuyên trách để đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã; tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hoàn thiện, bổ sung các chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển hợp tác xã; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm hàng hóa, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, liên doanh, liên kết; xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa có sức lan tỏa tại địa phương./.

Thu Cúc
Sign In