Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn chú trọng trồng rừng gỗ lớn

(Cập nhật lúc: 24/03/2020 16:17:57 )

Nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chú trọng trồng rừng gỗ lớn. Đây cũng chính là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND tỉnh ngày 28/7/2017.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, tháng 7/2017, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt 08 nhóm giải pháp. Một trong các giải pháp đó là: Chọn lọc và bổ sung cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương; chú trọng phát triển trồng cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, xem xét có kế hoạch thay thế diện tích rừng trồng năng suất thấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, chỉ tiêu về phát triển rừng gỗ lớn cũng đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND đưa vào các nghị quyết, kế hoạch thực hiện hằng năm. Tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020 trồng mới 32.500ha rừng (trung bình mỗi năm trồng 6.500ha) đưa diện tích rừng trồng sản xuất tập trung toàn tỉnh lên 80.000ha, trong đó có 15.000ha rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp đó là: Phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu ổn định cho các nhà máy, trong đó ưu tiên phát triển trồng rừng gỗ lớn và cải tạo diện tích rừng kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn. Tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chế biến tinh các sản phẩm lâm sản sử dụng hết nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Nhằm cụ thể hóa Chương trình số 04-Ctr/TU ngày 15/01/2016 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy, hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu trồng rừng gỗ lớn cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Riêng năm 2020, UBND tỉnh giao các địa phương thực hiện 5.900ha rừng, trong đó có 3.000ha rừng cây gỗ lớn.

Trong chỉ đạo cơ cấu cây trồng rừng hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương lựa chọn trồng các loài cây phù hợp với từng điều kiện lập địa, trong đó ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn đa mục đích, cây bản địa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đồng thời tăng cường đa dạng sinh học và khả năng phòng hộ của rừng. Cơ cấu loài cây trồng được UBND tỉnh chỉ đạo phù hợp với từng đối tượng rừng như: Rừng phòng hộ trồng hỗn giao giữa cây tầng cao và cây tầng trung; trồng thuần loại các loài cây Mỡ, Thông, Lát, Quế, Trám ghép… Rừng sản xuất trồng tập trung, chủ yếu trồng cây Mỡ, Keo, Thông, Sa mộc, Lát, Tông dù, Hồi, Quế, Bồ đề, Xoan ta…; đối với rừng sản xuất trồng cây gỗ lớn, cây đa mục đích sẽ trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như Lát, Trám, Sao… Trồng cây phân tán: Lát hoa, Trám, Tông dù, Sấu, Giổi xanh, Xoan ta.

Hằng năm, cơ cấu loài cây trồng lâm nghiệp được UBND tỉnh chỉ đạo phù hợp với từng đối tượng rừng

Để hỗ trợ người dân trồng rừng, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 -2020, trong đó quy định chính sách đối với các tổ hợp tác, HTX, trang trại, gia trại trồng rừng gỗ lớn từ 0,5ha trở lên được hỗ trợ lãi xuất vay vốn ngân hàng ở mức 6%/năm, mức vay tối đa 30 triệu đồng/ha, thời hạn hỗ trợ tối đa 3 năm. Đối với chuyển rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn hỗ trợ chi phí nhân công, bảo vệ, chăm sóc 0,5 triệu đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thử nghiệm, hướng dẫn người dân trồng cây dược liệu, cây ngắn ngày dưới tán rừng tạo thu nhập trong thời kỳ chăm sóc rừng gỗ lớn.

Cùng với chính sách hỗ trợ trồng rừng theo Nghị quyết của HDND tỉnh, từ nguồn Dự án “Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2”, tỉnh đầu tư gần 3 triệu EURO để giúp người dân cải tạo rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn. Mục tiêu Dự án hỗ trợ tỉa thưa, trồng xen cây bản địa đối với 2.100ha rừng keo tại huyện Chợ Mới và 1.300ha rừng thông tại huyện Ngân Sơn. Mỗi ha rừng Keo người dân được hỗ trợ khoảng 9 triệu đồng nhân công, vật liệu; mỗi ha rừng thông được hỗ trợ khoảng 11 triệu đồng.

Để góp phần thay đổi nhận thức của người dân chuyển dần từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn để nâng cao giá trị, tỉnh đã triển khai thực hiện một số mô hình trồng cây gỗ lớn tại xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn), xã Bình Trung (huyện Chợ Đồn), xã Hữu Thác (huyện Na Rì), xã Bộc Bố (huyện Pác Nặm), xã Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn), xã Dương Phong (huyện Bạch Thông)... Hiện nay, các mô hình cây sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh hại.

Nhận thấy được hiệu quả kinh tế từ trồng rừng cây gỗ lớn, những năm gần đây, các chủ rừng đã chủ động đầu tư, chăm sóc rừng trồng, chuyển dần từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn để nâng cao giá trị; nhiều hộ dân đã thoát nghèo và có cuộc sống ngày một ổn định từ rừng. Từ năm 2016 đến năm 2019, toàn tỉnh đã thực hiện được trên 14.900ha rừng gỗ lớn, đạt 99,48% so với mục tiêu đề ra.

Hiện nay đang bước vào vụ trồng rừng năm 2020, các đơn vị, địa phương đang tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác trồng rừng; đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch 3.000ha rừng cây gỗ lớn của năm 2020, vượt chỉ tiêu kế hoạch 15.000ha rừng cây gỗ lớn giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra./.

Hương Dịu
Sign In