Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn công nhận 50 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

(Cập nhật lúc: 01/11/2019 14:47:57 )

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức bình chọn và tôn vinh 50 sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 45 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ một số sản phẩm tham gia và đạt chứng nhận sản phẩm tiêu biểu khu vực phía Bắc và Quốc gia.

Tinh bột nghệ của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Mục đích của việc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại.

Trên cơ sở kết quả bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, Hội đồng bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn đề xuất lựa chọn, đăng ký các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc. Đến nay, Bắc Kạn đã có 10 sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc và 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia là Tinh bột nghệ của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn và Miến dong Nhất Thiện.

Hiện các cơ sở có sản phẩm được công nhận là sản phẩm Công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đang duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh./.

Thu Cúc
Sign In