Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn: Hiệu quả thiết thực từ Dự án LRAMP

(Cập nhật lúc: 17/05/2019 08:27:09 )

Ngày 2/3/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 330/QĐ-TTg phê duyệt danh mục Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Bắc Kạn nằm trong những tỉnh được triển khai Dự án này.

Dự án LRAMP có tổng mức đầu tư 408,93 triệu USD, trong đó vốn vay WB 385 triệu USD; vốn đối ứng của Chính phủ 23,93 triệu USD. Nguồn vốn vay thực hiện cơ chế giải ngân theo kết quả. Dự án kéo dài trong giai đoạn 2016 - 2021 với 3 hợp phần: Khôi phục, cải tạo đường địa phương; xây dựng cầu dân sinh và tư vấn chung. Dự án thực hiện khôi phục, cải tạo trên 670km đường và bảo dưỡng thường xuyên trên 61.100km đường; xây mới trên 2.100 cầu dân sinh.

Ảnh: Tuyến đường Chu Hương - Hà Hiệu

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, từ khi triển khai Dự án đến nay, đối với Hợp phần khôi phục cải tạo đường, tỉnh đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng 02 công trình đường thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất, gồm: Chu Hương - Hà Hiệu và Kim Lư - Lương Thành với tổng chiều dài tuyến đường được khôi phục cải tạo là 20,7km, tổng chi phí thực hiện là 49.85 tỷ đồng. Các tuyến đường sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương…

Theo kế hoạch thực hiện năm thứ hai, Bắc Kạn tiếp tục triển khai 04 công trình gồm các tuyến: Vân Tùng - Cốc Đán, ĐT257 - Đôn Phong (nay là QL3B - Đôn Phong), Cường Lợi - Vũ Loan, Phương Linh - Vi Hương với tổng chiều dài là khoảng 37,2 km, tổng mức đầu tư là 107,9 tỷ đồng. Hiện cả 04 tuyến đường đều đã được phê duyệt Dự án.

Đối với Hợp phần cầu thuộc Dự án LRAMP, Bắc Kạn đã thực hiện xong 08 cầu trên địa bàn huyện Ba Bể và huyện Chợ Đồn; 06 cầu trên địa bàn huyện Na Rì và huyện Ngân Sơn cơ bản đã thực hiện xong, còn hoàn thiện thi công đường đầu cầu; 09 cầu trên địa bàn huyện Chợ Mới và huyện Ngân Sơn đã bàn giao đưa vào sử dụng; 23 cầu trên địa bàn huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì và huyện Pác Nặm có 17 cầu đang thi công, 04 cầu đang chờ rà phá bom mìn và vật nổ, 02 cầu đang giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, các cầu dân sinh được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả vô cùng to lớn và thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vùng bị cô lập do sông, suối chia cắt. Người dân không chỉ đi lại thuận tiện mà việc vận chuyển các nông sản, sản vật trao đổi, giao lưu với liên xã, liên huyện đã thuận lợi hơn, các cháu học sinh không phải nghỉ học mỗi khi mưa lũ...  Hợp phần cầu thuộc Dự án LRAMP đã góp phần tăng tính kết nối và bền vững của toàn hệ thống giao thông, phục vụ mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Thu Cúc
Sign In