Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn: Quan tâm phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

(Cập nhật lúc: 31/03/2020 13:51:33 )

Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn định kỳ 2 năm tổ chức 01 lần được đánh giá có ý nghĩa thiết thực tại địa phương. Đây là hoạt động nằm trong chương trình công tác khuyến công theo quy định của Chính phủ, qua đó tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng và giá trị sử dụng cao cũng như có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường…

Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức được 04 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, tôn vinh 50 sản phẩm của 45 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Bắc Kạn đã có 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc và 02 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Thời gian qua, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh đã luôn nhận được sự quan tâm, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại, các chương trình hỗ trợ khác của địa phương và Trung ương. Ngoài ra, cơ sở công nghiệp nông thôn còn được tỉnh hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước, hội nghị kết nối cung cầu, Tuần lễ giới thiệu sản phẩm, tham quan học tập mô hình sản xuất điển hình, hội thảo chuyên đề; được ưu tiên hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP - BK, Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Bắc Kạn… Qua đó góp phần tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Theo đó, từ tháng 3/2020, Sở Công Thương đã bắt đầu tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đối tượng tham gia là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm.

Theo quy định, năm nay, sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm sau: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; các sản phẩm khác (vật liệu xây dựng, mỹ phẩm…).

Thông qua bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh Bắc Kạn kỳ vọng phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Thu Cúc
Sign In