Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tập trung sản xuất vụ Xuân 2020

(Cập nhật lúc: 06/03/2020 16:59:14 )

Thực hiện phương án sản xuất vụ Xuân, hiện nay nhân dân các địa phương đang tích cực gieo trồng đảm bảo kịp tiến độ thời vụ.

Theo phương án sản xuất được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 13/12/2019, vụ xuân năm 2020 toàn tỉnh có kế hoạch thực hiện 16.988ha cây lương thực có hạt, tổng sản lượng lương thực có hạt là 86.699 tấn; trong đó, cây lúa thực hiện 8.300ha, sản lượng 46.728 tấn và cây ngô thực hiện 8.698ha, sản lượng 39.971 tấn. Đối với cây chất bột, thực hiện 1.002ha, trong đó cây dong riềng thực hiện 520ha. Đối với cây rau đậu, thực hiện 1.719ha. Đối với các loại cây công nghiệp ngắn ngày thực hiện 1.833ha, trong đó cây thuốc lá thực hiện 855ha.

Thực hiện phương án sản xuất vụ Xuân 2020, ngay từ đầu năm, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân về cơ cấu giống, thực hiện các phương án phòng chống hạn, tập trung làm đất chuẩn bị cho sản xuất đúng khung thời vụ.

Người dân các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng đảm bảo khung thời vụ

Tính đến ngày 03/3/2020, toàn tỉnh đã cấy được 4.480/8.300 ha lúa ruộng, đạt 54 % kế hoạch. Đối với cây ngô, các địa phương đã trồng 4.316/8.698 ha đạt 50% KH. Đối với cây dong riềng đã trồng 307/520 đạt 59% KH. Đối với cây thuốc lá, các địa phương trồng được 741/855 ha, đạt 87% KH; những diện tích còn lại, Ngành Nông nghiệp cùng các địa phương đã hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao thay thế cây thuốc lá ở những nơi có điều kiện phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, đảm bảo giá trị tăng trưởng Ngành Nông nghiệp năm 2020.

Đối với các cây trồng khác, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung chỉ đạo làm đất và gieo trồng theo khung thời vụ, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra./.

Hương Dịu
Sign In