Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tích cực triển khai thực hiện Chương trình OCOP

(Cập nhật lúc: 30/09/2019 08:57:01 )

Tích cực thực hiện Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP) giai đoạn 2018 - 2020, đến nay Bắc Kạn đã xây dựng và hoàn thành Đề án thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP tiếp cận các thị trường tiêu thụ tiềm năng.

Tập trung chỉ đạo

Xác định thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” là một giải pháp thực hiện phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần thực hiện nhóm tiêu chí “kinh tế và tổ chức sản xuất” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong quá trình tổ chức thực hiện; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện.

Tinh bột nghệ nếp đỏ và tinh bột nghệ nếp đen của HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Thành đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao năm 2018

Ngay từ năm 2016, tỉnh đã thành lập Ban điều hành Chương trình để chỉ đạo thực hiện; tổ chức điều tra các sản phẩm theo 6 nhóm ngành hàng của Chương trình OCOP để xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ xây dựng Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Tháng 5/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020; chỉ đạo các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện cả giai đoạn cũng như hàng năm; tổ chức bộ máy giúp việc bố trí nhân sự có năng lực để tham mưu thực hiện; bố trí nguồn lực và chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố lồng ghép các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để hỗ trợ các tổ chức kinh tế phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình. Ngoài ra, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế khu vực nông thôn trong đó có tác động đến thực hiện Chương trình OCOP.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2018 (tại Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 02/3/2018) với các mục đích: Khởi động, tuyên truyền và truyền thông về Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn đến tất cả các cấp, các ngành và nhân dân để tích cực tham gia thực hiện. Lựa chọn được sản phẩm tiêu biểu, có tiềm năng phát triển thành hàng hóa của các huyện, thành phố. Xây dựng kế hoạch thực hiện và phát triển cho sản phẩm. Kiện toàn, xây dựng được tổ chức bộ máy quản lý điều hành Đề án từ tỉnh đến huyện, xã. Kiện toàn, xây dựng hệ thống giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh, huyện… Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ thực hiện phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị trong giai đoạn 2018 - 2020; phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện, nghiên cứu đề xuất các hoạt động phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Chương trình OCOP gắn với tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp và thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, tháng 4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU yêu cầu các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình OCOP. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh; người đứng đầu các sở, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện thành phố tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020 và các văn bản liên quan. Trong đó, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động thật cụ thể, chi tiết và hàng năm tổ chức sơ kết để đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện. Tập trung phát triển, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh, đồng thời đánh giá, lựa chọn đúng sản phẩm có lợi thế. Vận dụng các cơ chế, chính sách hiện hành để lồng ghép nguồn lực hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP…

Thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TU, tháng 6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị tại cơ quan đơn vị; hàng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình OCOP trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và lồng ghép với các hoạt động của ngành, đơn vị, địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành có liên quan.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình OCOP, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP tiếp cận các thị trường tiêu thụ tiềm năng như: Tham gia các Hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm quảng bá sản phẩm OCOP; tổ chức Chương trình “Không gian Ba Bể - Miền quê” diễn ra trong các ngày 27 - 29/4/2019 tại Vườn quốc gia Ba Bể với chuỗi các hoạt động giới thiệu, quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Bắc Kạn nhân dịp 30/4 và 01/5/2019…

Kết quả bước đầu

Năm 2018, toàn tỉnh đã có 56 tổ chức đăng ký 76 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Sau khi các tổ chức kinh tế đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình, các cơ quan chuyên môn đã có các hoạt động tư vấn, tập huấn, hỗ trợ nâng cấp, tái cơ cấu các tổ chức kinh tế và hoàn thiện các sản phẩm; xây dựng được Bộ công cụ để quản lý chất lượng sản phẩm; tổ chức đánh giá xếp hạng, cấp giấy công nhận cho 37 sản phẩm của 32 doanh nghiệp, hợp tác xã, và hộ sản xuất với 32 sản phẩm 3 sao và 05 sản phẩm 4 sao, nhiều sản phẩm có mẫu mã, bao bì đẹp, kiểu dáng phù hợp, chất lượng đạt các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước đưa ra được thị trường công nhận.

Năm 2019, toàn tỉnh có 97 sản phẩm mới thuộc hơn 80 tổ chức đăng ký tham gia chương trình OCOP.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án OCOP, tháng 3/2019, tỉnh Bắc Kạn đã thành lập được Hội doanh nhân OCOP của tỉnh, tạo diễn đàn tiếp cận cơ chế chính sách, tín dụng, quảng bá sản phẩm cho các hộ kinh tế, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ của địa phương. Bắc Kạn cũng trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập Hội doanh nhân OCOP, nhằm tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

***

Tỉnh Bắc Kạn hiện có nhiều sản phẩm đặc sản như: Gạo Bao thai Chợ Đồn, Gạo nếp nương, Miến dong, Khoai sọ, Lạp sườn, Hồng không hạt, cam, quýt, bí xanh thơm, rượu men lá… là những sản phẩm có thể phát triển để tạo thành thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường. Ngoài các sản phẩm đặc trưng về văn hóa ẩm thực, còn có các sản phẩm thủ công truyền thống, văn hóa đặc trưng cho mỗi vùng miền, nhiều điểm danh lam thắng cảnh tập trung ở vùng nông thôn… Chính vì vậy, tỉnh Bắc Kạn đang tập trung phát triển, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh trở thành sản phẩm OCOP; tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm…/.

Hương Dịu
Sign In