Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018

(Cập nhật lúc: 17/01/2019 08:09:21 )

Ngày 16/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải và lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp chiến lược, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quán triệt phương châm chủ đề mà Chính phủ đã đề ra là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và phương châm toàn ngành là “tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội”. Trong năm, Bộ đã tham mưu xây dựng Luật Quy hoạch, Luật Đối tác công - tư, sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp cũng như các nghị định có liên quan; tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính; mạnh dạn đề xuất gỡ bỏ những quy định ràng buộc dễ dẫn tới xin - cho, lợi ích nhóm như: Bãi bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án BOT, BT, bãi bỏ quy hoạch sân golf...; quyết liệt đổi mới công tác kế hoạch hóa, áp dụng công nghệ thông tin, tổ chức họp trực tuyến giữa Bộ và các địa phương; triển khai hiệu quả công tác phối hợp, nhất là với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan tổng hợp vĩ mô, các cơ quan chuyên môn của Đảng, Quốc hội trong tham mưu chính sách, giải pháp điều hành của Chính phủ.

Năm 2019 là năm “bứt phá” để thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tận dụng các cơ hội để phát triển bứt phá, tăng trưởng kinh tế đã có được 02 năm qua; kiên định mục tiêu, giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hướng tới đạt được sự phát triển bứt phá không chỉ cho năm 2019 mà còn nhiều năm tiếp theo; toàn Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư cùng các cấp, các ngành ra sức thi đua, nỗ lực triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đạt kết quả bứt phá trong tất cả các chính sách, giải pháp đã đề ra, tập trung một số bứt phá trọng tâm gồm: Phát triển bứt phá về lực lượng sản xuất, trọng tâm là phát triển mạnh khu vực tư nhân, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực gắn liền với đổi mới, sáng tạo, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng…

Đối với tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành 27/30 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư theo đúng nguyên tắc; công tác quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ được thực hiện tốt; thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình hành động, kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng lĩnh vực đề ra, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển doanh nghiệp...

Tại Hội nghị, các đơn vị, địa phương đã đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án FDI quy mô lớn và các ngành công nghiệp phụ trợ; các giải pháp khơi thông nguồn lực, thu hút mạnh nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đưa ra một số nguyên nhân, giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch, các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả các chính sách về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển nông nghiệp, nông thôn và vấn đề liên kết vùng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm chuẩn bị hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và bước sang một thập niên mới, đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII tập trung triển khai xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng Đề án về định hướng chính sách thu hút FDI, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về phát triển kinh tế tập thể, tiếp tục xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các luật; bám sát Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; xây dựng giải pháp phát triển nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 04; xây dựng đề án phân vùng để tổ chức lập Quy hoạch vùng…/.

Thu Cúc
Sign In