Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 1,49% so với tháng 5

(Cập nhật lúc: 28/06/2019 09:57:54 )

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019 so với tháng trước giảm 1,49%. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 3,17%; nhóm nhà ở, điện, nước, vật liệu xây dựng và chất đốt giảm 0,14%; nhóm hàng giao thông giảm 1,82%. Các nhóm hàng còn lại trong rổ hàng hóa CPI giữ nguyên giá so với tháng trước.

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2019 so với tháng 12 năm trước giảm 0,15%. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,99%; nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 0,71%; nhóm giao thông tăng 4,36%. Các nhóm hàng khác giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với tháng 12 năm 2018.

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh bình quân 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ tăng 1,70%. Trong đó, một số nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 3,23%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,19%; nhóm giáo dục tăng 8,79%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,88%.

Chỉ số giá bình quân quý II năm 2019 so với cùng kỳ tăng 1,16%. Tất cả các nhóm hàng trong rổ hàng hóa tính bình quân trong quý II so với quý cùng kỳ đều tăng. Trong đó, nhóm giáo dục tăng mạnh nhất là 8,79%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,40%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 1,26%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,19%; nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 1,49%.

Chỉ số giá vàng bình quân 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ tăng 0,38%, chỉ số giá đô la tăng 2,19%. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tăng 1,87%, giá đô la giảm 0,81%. So với tháng 12 năm trước, chỉ số giá vàng tăng 5,59%; giá đô la tăng 0,02%. So với tháng cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 2,72%, giá đô la tăng 1,76%./.

Bích Huệ
Sign In