Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ động phòng, chống hạn vụ xuân 2020

(Cập nhật lúc: 12/02/2020 15:25:55 )

Để sản xuất đúng khung thời vụ, hiện nay các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai các phương án phòng, chống hạn vụ Xuân và đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị gieo trồng.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nhận định năm 2019, tổng lượng mưa ở các khu vực trong tỉnh cao hơn trung bình nhiều năm nhưng thấp hơn so với năm 2018; tổng lượng mưa từ các tháng cuối năm 2019 đến tháng 4/2020 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đến cuối mùa mưa, các hồ chứa thủy lợi tích không được đầy nước, phổ biến thiếu hụt từ 10-20% so với dung tích thiết kế (DTTK), đặc biệt hồ chứa có nguy cơ mất an toàn đã không tích nước (Hồ Mảy Đẩy) và một số hồ chứa tháo nước để sửa chữa (Hồ Khuổi Khe, Sum Ngược, huyện Na Rì; Hồ Bản Còn, huyện Chợ Mới); lượng dòng chảy tại các sông suối đang ở mức thấp nhất. Do đó, trong vụ xuân năm 2020, một số địa phương trên địa bàn tỉnh có nguy cơ thiếu nước sản xuất.

Theo Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2020, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 8.300ha lúa. Theo nhận định của các huyện, thành phố và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, có khoảng 1.604,31 ha trồng lúa có nguy cơ bị hạn hán.

Sau khi tổng hợp số liệu của các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn, ngay từ đầu tháng 01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước vụ Xuân năm 2020 nhằm chủ động phòng, ngừa hạn hán, tác động của hiện tượng El Nino và đưa ra các giải pháp đối phó khi có hạn xảy ra, để giảm thiu thấp nhất thiệt hại về sản xuất và sinh hoạt của người dân do hạn gây ra đảm bo an sinh, kinh tế; kịp thời huy động mọi nguồn lực để phục vụ công tác chống hạn khi xảy ra hạn hán, thiếu nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống hạn.

Theo đó, các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về tình hình nguồn nước tới người dân để nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ quản lý khai thác các công trình thủy lợi tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Tổ chức tích nước vào các công trình thủy lợi, bảo đảm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước dân sinh, đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với đập, hồ chứa. Thường xuyên kiểm kê, đánh giá nguồn nước trong công trình thủy lợi, có kế hoạch phân phối nước hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2020. Tổ chức xây dựng, rà soát kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước với kịch bản về nguồn nước có thể xảy ra để sẵn sàng triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, nhất là phương án cấp nước cho sản xuất vụ Xuân năm 2020. Tổ chức nạo vét kênh mương, cửa lấy nước để khơi thông dòng chảy; chủ động lắp đặt, sửa chữa các trạm bơm dã chiến; tận dụng mọi nguồn nước, tránh thất thoát, lãng phí để phục vụ tốt sản xuất, dân sinh. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, thiếu nước…

Qua kiểm tra, đánh giá nguồn nước không đáp ứng nhu cầu sử dụng nước theo kế hoạch ban đầu, các đơn vị, địa phương phối hợp có kế hoạch chỉ đạo, tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình nguồn nước, với những diện tích gieo cấy trên cao, chưa có công trình thuỷ lợi hoặc không chủ động nguồn nước cần chuyển đổi sang cây trồng cạn để chủ động trong sản xuất.

Người dân chủ động chuyển đổi những diện tích trồng lúa có nguy cơ bị hạn sang trồng ngô

Huyện Chợ Mới là địa phương có tổng diện tích trồng lúa vụ xuân có nguy cơ bị hạn lớn nhất tỉnh với 335ha. Để đảm bảo tiến độ sản xuất và diện tích kế hoạch giao, huyện Chợ Mới đã chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, tập trung tu sửa hệ thống kênh mương thủy lợi đáp ứng nước tưới tiêu cho sản xuất. Đối với những diện tích cấy lúa không chủ động được nguồn nước, huyện chỉ đạo các xã chuyển đổi sang trồng các cây ngắn ngày có giá trị kinh tế cao.

Sau huyện Chợ Mới là huyện Bạch Thông với 316ha diện tích trồng lúa có nguy cơ bị hạn. Để sản xuất đúng khung thời vụ, UBND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn tích cực triển khai thực hiện phương án phòng, chống hạn vụ xuân 2020. Đến nay, các địa phương đã sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp và nạo vét các lòng phai, đập, các tuyến kênh mương để chuẩn bị cấp nước tưới cho sản xuất vụ xuân. Toàn huyện đã làm đất đạt trên 70% diện tích đất chuẩn bị cho trồng lúa.

Phấn đấu gieo trồng đúng khung thời vụ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch về diện tích sản xuất, hiện nay, các địa phương vẫn tích cực nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh mương dẫn nước về ruộng, đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo trồng đúng khung thời vụ./.

Hương Dịu
Sign In