Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

(Cập nhật lúc: 22/01/2019 09:55:56 )

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông - lâm nghiệp, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản của địa phương.

Giai đoạn 2013 - 2017, Bắc Kạn có trên 70 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông - lâm nghiệp được triển khai. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, đưa ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất qua 03 đề tài, 15 dự án thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số mô hình thử nghiệm đã đem lại hiệu quả, nhân rộng và được đánh giá, lựa chọn giống có năng suất, chất lượng tốt để bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh trong sản xuất. Điển hình như Mô hình canh tác lúa cải tiến SRI - gieo sạ lúa bằng giàn kéo tay, cơ giới hóa trong khâu làm đất, sử dụng phân viên nén dúi sâu, nuôi giữ nguồn gen của giống lúa bản địa quý hiếm. Theo cơ quan chuyên môn, các mô hình SRI tại tỉnh đã tiết kiệm 30 - 50kg thóc giống/ha/vụ so với cấy theo tập quán. Việc cấy ít dảnh, cấy thưa và bón phân cây đối giúp cây lúa khoẻ, gốc cây lúa thông thoáng, sạch; cây lúa đẻ nhánh khỏe, trỗ tập trung, chống hạn khá, chống đổ tốt; giảm chi phí hạt giống, tiết kiệm nước, giảm công chăm sóc mạ, trong khi đó năng suất lúa tăng khoảng 13 tạ/ha tương đương thu nhập tăng 8,4 triệu đồng/ha, canh tác theo Mô hình SRI có thể giảm được 30 - 50% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống, điều này rất hữu ích trong điều kiện khan hiếm nguồn nước tưới tại một số địa phương. Đến nay, Mô hình đã được triển khai trên toàn tỉnh.

Mô hình canh tác lúa cải tiến SRI tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

Cùng với đó, một số huyện, thành phố đã xây dựng mô hình trình diễn nhằm ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất đồng thời nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Trong đó, Thành phố Bắc Kạn có Mô hình sản xuất cà chua 01ha, sử dụng giống BM199, năng suất đạt 103,3tạ, cho tổng thu gần 155 triệu đồng/ha/vụ; Mô hình trồng táo Đài Loan - BG1 với diện tích 05ha, sau 02 năm trồng cho tổng thu trên 200 triệu đồng/ha/năm; Mô hình vụ xuân sản xuất ngô ngọt, vụ mùa sản xuất lúa, vụ đông sản xuất khoai tây có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho tổng thu nhập trên 158 triệu đồng/ha/năm. Huyện Pác Nặm triển khai Mô hình thảo quả 02ha; Mô hình mận chín sớm đang trong thời kỳ kiểm tra, bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực...

Mô hình sản xuất cà chua tại Thành phố Bắc Kạn

Ngoài ra, hiện tỉnh Bắc Kạn đang được sự tài trợ của Bộ khoa học và Công nghệ hỗ trợ kinh phí triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm, bảo tồn gen và phát triển giống bò Mông là giống bò có gen quý cần bảo tồn và nhân rộng theo hình thức phát triển tự nhiên để phù hợp với tập quán, thói quen của người chăn nuôi vùng núi cao. UBND tỉnh đang giao cho Sở Khoa học và công nghệ là cơ quan tiếp nhận và triển khai Chương trình, đồng thời UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấp nhận về chủ trương cho Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển bò Mông Việt Nam thực hiện Dự án tại huyện Chợ Mới, đến nay Dự án đang bắt đầu được triển khai thực hiện.

Thông qua kết quả nghiên cứu, ứng dụng nhiều tiến bộ kĩ thuật mới vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Tuy nhiên, mức độ trang bị cơ giới và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế; người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất chưa đồng bộ, sản lượng mỗi loại sản phẩm chưa nhiều nên không đáp ứng được nguồn hàng và hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại hàng hóa nông sản tại địa phương…

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ, huy động sự tham gia các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp vào các hoạt động khoa học công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các quy trình, kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; xây dựng mô hình, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ mới, có hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng, nhất là các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, quả, chè, chăn nuôi toàn theo hướng an toàn./.

Thu Cúc
Sign In