Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh hỗ trợ kinh tế tập thể

(Cập nhật lúc: 16/11/2018 09:07:06 )

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn có 29 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số lên 149 hợp tác xã; Thành lập mới 02 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 64 tổ hợp tác.

Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong chế biến nông lâm sản (gừng, nghệ, chuối, khoai lang, mít, măng, mác mật), chế biến tinh bột nghệ

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh, trong số 149 hợp tác xã đang hoạt động thì chỉ có 29% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, 63% hợp tác xã hoạt động trung bình và 8% hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Nguyên nhân là do năng lực nội tại của các hợp tác xã còn yếu, tính gắn kết giữa các thành viên chưa chặt chẽ, trình độ chuyên môn thấp, nhiều hợp tác xã trông chờ vào sự hỗ trợ của bên ngoài...

Vì vậy, trong năm, các cấp, ngành của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Tỉnh đã tổ chức 08 lớp tuyên truyền về Luật Hợp tác xã và các văn bản về kinh tế tập thể cho các đối tượng là các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh; Phát hành Bản tin Kinh tế tập thể với 600 cuốn; Thực hiện hỗ trợ nguồn nhân lực cho 45 hợp tác xã đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách và thực hiện khảo sát các hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa năm 2018; Hỗ trợ 14 hợp tác xã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại do Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức; hỗ trợ 17 hợp tác xã có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất theo quy định với số tiền giải ngân trên 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp với địa phương triển khai nhiều hoạt động như: Tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động hợp tác xã, tạo điều kiện giới thiệu và quảng bá sản phẩm, hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các hợp tác xã…/.

Đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn phấn đấu xây dựng 10 mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị làm điểm học tập, phổ biến, nhân rộng tạo niềm tin cho người dân vào các lợi ích kinh tế, xã hội do hợp tác xã mang lại.

Riêng trong năm 2018, Bắc Kạn đã lựa chọn hỗ trợ xây dựng được 04 hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với chuỗi giá trị, bao gồm: Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành, thành phố Bắc Kạn; Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Dương Phong, huyện Bạch Thông; Hợp tác xã Chè Mỹ Phương, huyện Ba Bể và Hợp tác xã Hợp Thành Thanh Vận, huyện Chợ Mới.

 

Thu Cúc
Sign In