Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư

(Cập nhật lúc: 27/03/2020 17:09:13 )

Xác định giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng và ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Kạn đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư công tại huyện Ba Bể

Năm 2020, tỉnh Bắc Kạn được giao tổng nguồn vốn đầu tư công là hơn 2.145 tỷ đồng. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Bắc Kạn đã xác định các nhiệm vụ, công trình, dự án trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và ưu tiên huy động, bố trí nguồn lực.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, thực hiện đúng những quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Việc phân bổ vốn đầu tư công được chỉ đạo sát sao, chủ động, linh hoạt và quyết liệt. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan tập trung rà soát, xác định chính xác nhu cầu hấp thụ vốn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần đầu tư nguồn lực. Quy trình giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị cấp dưới được triển khai kịp thời, nhanh chóng, qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Đồng thời, đơn vị, các địa phương thực hiện có hiệu quả việc đấu giá giá trị quyền sử dụng đất. Các cấp, các ngành, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt. Trong đó, việc trình, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng thẩm quyền, thực hiện theo đúng kế hoạch vốn cấp và đảm bảo khi có nguồn giải ngân không để phát sinh tăng nợ đọng xây dựng cơ bản. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đối với từng nhiệm vụ, công việc cụ thể, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán vốn.

Các đơn vị chức năng cũng đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; rà soát việc phân cấp đầu tư xây dựng cơ bản, các quy trình, thủ tục đầu tư, số nợ đọng xây dựng cơ bản của các công trình dự án gắn với từng thời kỳ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, nhằm góp phần đưa hoạt động đầu tư công thực hiện có hiệu quả, bảo đảm đúng quy định. Trong 03 tháng đầu năm, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công năm 2020 và các nội dung liên quan tại các huyện, thành phố…

Nhờ đó, việc giải ngân vốn đầu tư công đến nay đã được thực hiện theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo theo nguyên tắc: Ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản, giá trị khối lượng hoàn thành. Sau khi thanh toán hết phần khối lượng trên, nếu còn vốn thì tiếp tục triển khai thực hiện dứt điểm các hạng mục cần thiết tương ứng với phần vốn còn lại. Các chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, đề xuất điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để kiến nghị điều chuyển sang các dự án có tỷ lệ giải ngân cao và có khả năng hoàn thành dứt điểm trong năm hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành, tránh để việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến 20/3/2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 đã được giao chi tiết là 1.711.195 triệu đồng, giải ngân được 121.074 triệu đồng, đạt 10,8% kế hoạch. Ngoài kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, trong tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh cũng đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 mới được Trung ương giao bổ sung cho tỉnh, hiện nay các chủ đầu tư đang thực hiện các thủ tục để triển khai và giải ngân nguồn vốn.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn được giao năm 2020, thời gian tiếp theo, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công năm 2019. Đồng thời tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các chủ đầu tư cam kết giải ngân các nguồn vốn đã giao năm 2020, nhất là các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ODA; rà soát tất cả các thủ tục xây dựng cơ bản, đặc biệt các công trình mới, trong đó chú ý trình tự, thủ tục các bước thực hiện phải đảm bảo theo quy định; đẩy nhanh việc triển khai đấu thầu qua mạng.../.

Thu Cúc
Sign In