Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Doanh thu vận tải 8 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt trên 189.000 triệu đồng

(Cập nhật lúc: 09/09/2019 16:38:28 )

Doanh thu vận tải 8 tháng đầu năm 2019 đạt trên 189.000 triệu đồng, tăng 18,38% so với cùng kỳ năm trước ; tăng thêm hơn 20.000 triệu đồng so với 7 tháng đầu năm (7 tháng đầu năm đạt trên 166.000 triệu đồng). Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt trên 36.000 triệu đồng, tăng 8,07%, doanh thu vận tải hàng hóa đạt trên 151.000 triệu đồng, tăng 20,52%.

Doanh thu vận tải 8 tháng đầu năm tăng 18,38% so với cùng kỳ năm trước

Vận chuyển hành khách 8 tháng đầu năm 2019 đạt 593 nghìn hành khách, tăng 4,04% và luân chuyển hành khách đạt 50,683 triệu hành khách, tăng 6,96% so với cùng kỳnăm trước.

Khối lượng vận chuyển hàng hóa 8 tháng đầu năm đạt 1.607,88 nghìn tấn, tăng 15,39%; luân chuyển hàng hóa đạt trên 33,800 triệu tấn, tăng 19,48% so với cùng kỳ năm trước./.

Hà Hồng
Sign In