Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Gần 50.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

(Cập nhật lúc: 27/09/2019 16:24:27 )

Từ năm 2016 đến tháng 9/2019, chính quyền các cấp đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được 235 Giấy chứng nhận cho các tổ chức và 43.610 Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân.

Tính riêng năm 2019, đã cấp được 95 Giấy chứng nhận cho các tổ chức, 3.701 Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Nhìn chung, việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất. Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thống kê, đăng ký nhu cầu sử dụng đất của người sử dụng đất trên địa bàn quản lý theo quy định.

Phấn đấu đến hết năm 2020, 100% các thửa đất đã được đo đạc lập bản đồ địa chính đều được kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai./.

Bích Huệ
Sign In