Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giá cả thị trường 7 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng ổn định

(Cập nhật lúc: 12/08/2019 09:22:27 )

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn, tổng mức bán lẻ hàng hóa 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.614,7 tỷ đồng, tăng 14,07% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế nhà nước đạt trên 259 tỷ đồng, tăng 0,85% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 2.355 tỷ đồng, tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh bình quân 7 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,59%.

Khách hàng mua sắm tại Siêu thị BK Mart, thành phố Bắc Kạn

Tổng mức bán lẻ hàng hóa các nhóm ngành hàng đều tăng so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 18,52%; nhóm hàng may mặc tăng 14,49%; nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 17,31%; nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,33%; phương tiện đi lại tăng 18,14% so với cùng kỳ năm trước; Xăng, dầu các loại tăng 5,03%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác 7 tháng năm 2019 đạt gần 594 tỷ đồng, tăng 18,97% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dịch vụ lưu trú tăng 12,93%; dịch vụ ăn uống tăng 18,63%; dịch vụ tiêu dùng khác tăng 21,74%.

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của Luật Giá, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giá đã ban hành. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá trên địa bàn tỉnh cơ bản đều gửi văn bản kê khai giá cho các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, rà soát văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh; theo dõi sự biến động giá, nhất là giá của các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu để kịp thời có các biện pháp bình ổn giá khi có sự biến động bất thường.

Trên cơ sở dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường của Cục Quản lý giá đối với thị trường trong nước và thế giới, tình hình thực tế tại địa phương, dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường tại tỉnh Bắc Kạn trong tháng 8 năm 2019 cơ bản ổn định, không có biến động lớn so với kỳ trước./.

Thu Cúc
Sign In