Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giai đoạn 2016 - 2018, Bắc Kạn trồng mới hơn 20.000ha rừng

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 09:52:30 )

Những năm qua, công tác trồng rừng ngày càng được người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Các chủ rừng đã chủ động đầu tư, chăm sóc rừng trồng, chuyển dần từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn để nâng cao giá trị; nhiều hộ dân đã thoát nghèo và có cuộc sống ngày một ổn định từ rừng.

Giai đoạn 2016 - 2018, bình quân mỗi năm tỉnh trồng mới 6.769ha rừng

Từ năm 2016 - năm 2018, toàn tỉnh trồng mới được 20.307ha rừng, bình quân đạt 6.769ha/năm; trong đó diện tích cây gỗ lớn đạt 11.312ha. Độ che phủ rừng tăng từ 71% năm 2016 lên 72,1% năm 2018 vượt mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, để góp phần thay đổi nhận thức của người dân chuyển dần từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn để nâng cao giá trị, tỉnh đã triển khai thực hiện 06 mô hình trồng cây gỗ lớn với tổng diện tích 106ha, gồm: 20ha tại xã Nông Thượng (thành phố Bắc Kạn), 16ha tại xã Bình Trung (huyện Chợ Đồn), 18,5ha tại xã Hữu Thác (huyện Na Rỳ), 19,5ha tại xã Bộc Bố (huyện Pác Nặm), 17ha tại xã Đồng Lạc (huyện Chợ Đồn), 17ha tại xã Dương Phong (huyện Bạch Thông). Hiện nay, các mô hình cây sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh hại.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục quản lý, sử dụng bền vững diện tích rừng tự nhiên, thay thế các diện tích kém hiệu quả sang trồng cây lâm nghiệp đa mục đích. Tăng tỷ lệ rừng kinh tế trong tổng diện tích rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng trồng theo hướng phát triển lâm nghiệp đa chức năng, khuyến khích mô hình kết hợp chăn nuôi, trồng cây ăn quả, lâm sản ngoài gỗ với trồng rừng và khai thác rừng bền vững; chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ khai thác gỗ non sang khai thác gỗ lớn cung cấp cho công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu; tăng cường quản lý hệ sinh thái đặc dụng, bảo vệ quỹ gen, đảm bảo đa dạng sinh học; mở rộng áp dụng chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý rừng.

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020, trồng mới 32.500ha rừng; trong đó có 15.000ha rừng trồng kinh doanh gỗ lớn; sản lượng gỗ khai thác 300.000m3; duy trì tỷ lệ che phủ rừng 72,1%./.

Hương Dịu
Sign In