Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Giám sát rầy di trú và phòng chống bệnh lùn sọc đen, sâu bệnh hại khác trên lúa vụ mùa 2019

(Cập nhật lúc: 12/07/2019 08:02:35 )

Để chủ động trong công tác phòng, trừ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra, góp phần bảo vệ an toàn sản xuất vụ mùa năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung giám sát rầy di trú và phòng chống bệnh lùn sọc đen và sâu bệnh hại khác trên cây lúa vụ mùa năm 2019.

Kiểm tra sâu bệnh hại trên đồng ruộng

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, báo cáo tiến độ sản xuất kịp thời với cơ quan chuyên môn; tăng cường công tác điều tra phát hiện và dự tính, dự báo sinh vật gây hại chính; hướng dẫn nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ kịp thời rầy lưng trắng hại mạ và lúa mới cấy tại những xứ đồng đã xuất hiện bệnh lùn sọc đen từ những vụ trước đặc biệt là vụ xuân năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh thuốc BVTV của các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn; khuyến cáo các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, để nông dân chủ động phòng, trừ rầy lưng trắng và các đối tượng dịch hại khác trên cây trồng. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp củng cố và duy trì thường xuyên việc thắp bẫy đèn, giám sát biến động mật độ rầy lưng trắng, thu mẫu rầy lưng trắng gửi giám định đối với virus lùn sọc đen (trong thời gian từ ngày 06 đến hết ngày 12 tháng 7 năm 2019) để kịp thời chủ động phát hiện và phòng trừ rầy sớm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra. Chỉ đạo các cơ quan thông tin của địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền, khuyến cáo cho nông dân vềtình hình phát sinh, phát triển biện pháp phòng, trừ rầy lưng trắng và các biện pháp tổng hợp phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa năm 2019; công tác điều tra dự tính, dự báo phát hiện kịp thời, sâu bệnh hại, đặc biệt là tình hình phát sinh, biến động của rầy lưng trắng để phòng trừ hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại đến sản xuất; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về cách nhận biết và biện pháp phòng trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây lúa.

Các công ty, cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh vật tư nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phòng, trừ rầy lưng trắng và các đối tượng dịch hại khác trên cây trồng.

Nông Cúc
Sign In