Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hoạt động ngân hàng duy trì ổn định trong năm 2019

(Cập nhật lúc: 27/11/2019 11:11:59 )

Năm 2019, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã triển khai kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ chế, chính sách liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.

Trong năm, thị trường tiền tệ trên địa bàn tỉnh luôn ổn định, các ngân hàng cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và luôn đáp ứng đủ nguồn vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội… Về thị trường vàng, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ chấp hành theo đúng quy định của pháp luật. Điểm cấp phép mua, bán vàng miếng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh duy trì hoạt động, đáp ứng nhu cầu mua, bán vàng miếng của người dân.

Giao dịch tại Trụ sở Agribank tỉnh Bắc Kạn

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn, tổng huy động vốn các ngân hàng trên địa bàn ước thực hiện đến 31/12/2019 được 7.517 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2018. Trong đó, tiền gửi ước đạt 7.287 tỷ đồng, chiếm 96,9% tổng huy động vốn, tăng 8,8% so với cuối năm 2018; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 230 tỷ đồng, chiếm 3,1% tổng huy động vốn, tăng 389,4% so với cuối năm 2018. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các sản phẩm, chương trình huy động vốn đa dạng, linh hoạt nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ tổ chức kinh tế và dân cư, kết quả: Tiền gửi của tổ chức kinh tế huy động ước đạt 1.328 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng huy động vốn; tiền gửi của dân cư đạt 6.189 tỷ đồng, chiếm 82,3% tổng huy động vốn.

Tổng dư nợ cấp tín dụng ước thực hiện đến 31/12/2019 là 9.825 tỷ đồng, tăng 02% so với cuối năm 2018, trong đó, dư nợ ngắn hạn ước đạt 2.250 tỷ đồng, chiếm 22,9% trong tổng dư nợ, tăng 1,3% so với cuối năm 2018; dự nợ trung, dài hạn đạt 7.575 tỷ đồng, chiếm 77,1%, tăng 2,2% so với cuối năm 2018. Từ đầu năm 2019 đến nay, các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng được cấp trên phê duyệt; cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp nhỏ và vừa; các dự án cam kết đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh… Các chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhành tỉnh thường xuyên chỉ đạo các chi nhánh tín dụng trên địa bàn chủ động rà soát, kiểm tra tổng khách hàng đang vay vốn bị thiệt hại do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra, từ đó kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Ước tính nợ xấu đến 31/12/2019 là 98 tỷ đồng, chiếm 0,99% trong tổng dư nợ, tăng 24,1% so với cuối năm 2018. Trong đó, nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại là 92 tỷ đồng; nợ quá hạn và nợ khoanh của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 06 tỷ đồng. Hiện các ngân hàng đang tiếp tục rà soát, đánh giá lại nợ xấu, đánh giá tình hình hoạt động, khả năng trả nợ của khách hàng; xây dựng phương án xử lý nợ xấu phù hợp; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro.

Trên cơ sở kết quả năm 2019, bước sang năm 2020, toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đặt mục tiêu huy động vốn tăng từ 10 - 12% so với cuối năm 2019; dư nợ tăng từ 08 - 10% so với cuối năm 2019; đưa nợ xấu về dưới 3% tổng dư nợ. Để đạt được mục tiêu, các ngân hàng tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ, tín dụng; triển khai mô hình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn; thực hiện cải cách thủ tục hành chính hiệu quả; tiếp tục quan tâm thực hiện các chương trình tín dụng chính sách và xây dựng nông thôn mới..../.

Thu Cúc
Sign In