Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tháng 8/2019 phát triển ổn định

(Cập nhật lúc: 28/08/2019 14:29:15 )

Trong tháng 8/2019, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các sản phẩm huy động vốn, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp.

Hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 8/2019 phát triển ổn định

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn thực hiện ước đến 31/8/2019 đạt 7.506 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2018; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 8.781 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018; ước tính nợ xấu 94 tỷ đồng, chiếm 1,1% trong tổng dư nợ, giảm 44% so với cùng kỳ 2018.

Các chương trình tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả. Cụ thể, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ước đạt 2.723 tỷ đồng, chiếm 40,3% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 758 tỷ đồng, chiếm 11,2%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao là 06 tỷ đồng; dư nợ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 2.016 tỷ đồng; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh là 1,9 tỷ đồng./.

Thu Cúc
Sign In