Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

(Cập nhật lúc: 28/11/2018 10:04:20 )

Ngày 27/11/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng dự có Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lý Quang Vịnh; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020; lãnh đạo các huyện, thành phố và các Sở, ngành liên quan, cùng 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nghe tham luận về thành tựu, thực trạng của các địa phương có nền nông nghiệp tiêu biểu và thảo luận những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong nước, quốc tế.

Cách đây 10 năm, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới, trên cơ sở tổng kết 20 năm đổi mới, ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là Nghị quyết lịch sử đầu tiên của Đảng đề cập toàn diện đến 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó khẳng định nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện nông nghiệp là then chốt.

Qua 10 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; vai trò, vị thế của người nông dân ngày càng được nâng lên. Tăng trưởng GDP năm 2017 của ngành Nông nghiệp đạt 2,66%, quy mô GDP của ngành tăng gấp 1,25 lần so với năm 2008; công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn có sự chuyển đổi tích cực... Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng trên cả nước. Đến tháng 11/2018, cả nước có 3.595 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3% tổng số xã và 56 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. An ninh lương thực được đảm bảo; sản xuất đang dần được chuyển dịch theo hướng hàng hóa, bước đầu hình thành và phát triển một số vùng nguyên liệu tập trung, một số sản phẩm sản xuất và chế biến nông sản của tỉnh đã từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Đặc biệt, thu nhập dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2017 tăng gấp trên 2,32 lần so với năm 2008; lương thực bình quân đầu người đạt 570kg; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%; hiện Bắc Kạn có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thực sự đi vào cuộc sống, đưa nền nông nghiệp cả nước chuyển mình, tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đặc biệt, Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào lớn mạnh, đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc trên nhiều lĩnh vực...

Định hướng trong thời gian tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phát triển vấn đề “tam nông”. Vì vậy, các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực khơi dậy tinh thần yêu nước của người nông dân để từ đó đổi mới tư duy năng động sáng tạo tự lực, tự cường trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời tạo điều kiệt tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; Tiếp tục ứng dựng khoa học và công nghệ vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa, có giá trị kinh tế; Xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị.../.

Thu Cúc
Sign In