Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019

(Cập nhật lúc: 27/06/2019 08:20:13 )

Ngày 26/6/2019, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vay vốn ưu đãi nước ngoài năm 2019. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có lãnh đạo một số Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Ảnh: Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài được điều chỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội là 360.000 tỷ đồng. Tổng số đã giao trong dự toán ngân sách nhà nước của giai đoạn 2016 - 2019 là 244.300 tỷ đồng, số còn lại chưa giao là 115.700 tỷ đồng, bằng 67,9% kế hoạch điều chỉnh của cả giai đoạn. Số đã giải ngân, lũy kế từ năm 2016 đến tháng 5/2019, là 133.042 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch đã giao của giai đoạn 2016 - 2019 và bằng 36,96% kế hoạch trung hạn điều chỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Riêng 6 tháng năm 2019 ước lũy kế giải ngân vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển là 2.050 tỷ đồng đạt 3,42% kế hoạch vốn Quốc hội giao; chi thường xuyên 833 tỷ đồng, đạt 17,85% dự toán Quốc hội phê duyệt; cho chính quyền địa phương vay lại 216 tỷ đồng, đạt 1,26% kế hoạch; cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công vay lại 7.664 tỷ đồng đạt 29,22% hạn mức giải ngân cho vay lại.

Đối với tỉnh Bắc Kạn, hiện có 10 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA đang được thực hiện, trong đó có 07 chương trình có sử dụng một phần vốn ODA tỉnh vay lại của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực như: Giao thông nông thôn, cấp nước sinh hoạt, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, phát triển nông - lâm nghiệp kết hợp với xóa đói giảm nghèo… Thời gian qua, nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn, qua đó diện mạo của tỉnh từng bước được nâng lên, đời sống của nhân dân dần được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Tại Hội nghị, các đại biểu Bộ, ngành, địa phương đã tham luận, đóng góp các ý kiến tập trung vào phân tích các nguyên nhân chậm tiến độ giải ngân và giải pháp nhằm thúc đẩy nhiệm vụ giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019.

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao những giải pháp mà các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đồng thời đề nghị các Bộ, ngành nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho phù hợp. Bên cạnh đó tiếp tục chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, vấn đề ký hợp đồng và triển khai các hợp đồng để đảm bảo có khối lượng hoàn thành, tạo điều kiện thanh toán vốn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Quản lý nợ và Tài chính Đối ngoại, các nhà tài trợ trong việc giải ngân, rút vốn; thực hiện tốt công tác thẩm định các chương trình, dự án vay vốn ODA; phối hợp chặt chẽ với các nhà tài trợ trong việc đàm phám, ký kết các hiệp định vay, các thủ tục điều chỉnh thời hạn giải ngân rút vốn và phân bổ ngân sách; có giải pháp thúc đẩy quá trình thực hiện dự án không để tình trạng kéo dài việc giải ngân, rút vốn…/.

Thu Cúc
Sign In