Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ

(Cập nhật lúc: 10/01/2020 16:33:41 )

Chiều 09/01/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 01, 02/NQ-CP của Chính phủ với thông điệp “Khơi thông điểm nghẽn - Giải phóng nguồn lực - Hành động hiệu quả”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số Sở, ban, ngành có liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết số 02/NQ-CP).

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ đề ra năm 2020 với 06 trọng tâm điều hành và 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Nghị quyết số 02/NQ-CP đề ra 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, như: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đề ra; Các bộ được phân công làm đầu mối theo dõi các bộ chỉ số và các bộ, cơ quan được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần; Tiếp tục cải thiện điểm số và thứ hạng các chỉ số môi trường kinh doanh; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm qua, có những chuyển hướng về tư duy và hành động, góp phần rất lớn cho những kết quả trên các lĩnh vực của cả nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách để tham mưu với Chính phủ giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô; đóng góp tích cực trong việc triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bộ cần phối hợp với các ngành, các địa phương tháo gỡ tốt hơn những nút thắt còn tồn tại như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý đấu thầu dự án đầu tư công; triển khai hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế; công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước còn chậm…để khơi thông động lực phát triển cho nền kinh tế…/.

Thu Cúc
Sign In