Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019

(Cập nhật lúc: 10/01/2020 16:18:43 )

Ngày 10/01/2020, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Năm 2019, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh được giao; tổ chức điều hành thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) chủ động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đến ngày 31/12/2019, thu NSNN toàn quốc đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tăng 92,2 nghìn tỷ đồng so với nhận định đánh giá tại báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, tăng 8,7% so thực hiện năm 2018. Đây là năm thứ 2 thu ngân sách trung ương (NSTW) vượt thu. Thu NSTW vượt 32 nghìn tỷ đồng (tăng 4%) so dự toán. Thu ngân sách địa phương (NSĐP) vượt trên 106,2 nghìn tỷ đồng (tăng 17,7%) so dự toán; 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu NSNN trên địa bàn; 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương.

Công tác điều hành chi NSNN chủ động, tích cực. Cơ cấu chi tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm 2019 đạt khoảng 27% (mục tiêu là 25 - 26%), chi thường xuyên còn khoảng 61% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%). Bội chi NSNN năm 2019 ước khoảng 3,4% GDP thực hiện (dự toán 3,7% GDP). Việc phát hành trái phiếu chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc được thực hiện chủ động, phù hợp với khả năng ngân quỹ nhà nước.

Đến cuối năm 2019, dư nợ công dưới 55% GDP, nợ chính phủ dưới 48,5% GDP (trong đó: nợ trong nước chiếm 62,3%, nợ ngoài nước chiếm 37,7%), nợ nước ngoài quốc gia khoảng 45,8% GDP (Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ quy định các tỷ lệ nợ công và nợ nước ngoài quốc gia các năm trong giai đoạn 2016 - 2020 tương ứng là không quá 65% GDP, không quá 54% GDP và không quá 50% GDP).

Đối với tỉnh Bắc Kạn, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước, nhờ đó kết quả thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt 714,2 tỷ đồng, đạt 105,3% kế hoạch Trung ương giao, 102% dự toán tỉnh, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa đạt 698,84 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán pháp lệnh, bằng 100,3% dự toán tỉnh; thu xuất, nhập khẩu đạt 15,35 tỷ đồng, đạt 511,7% kế hoạch. Đồng thời, các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán được giao, quản lý ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2019, ngành Tài chính “thắng lợi toàn diện”, nhiều mặt xuất sắc. Điểm nổi bật nhất là thu ngân sách vượt dự toán, cả Trung ương và địa phương (năm thứ 4 liên tiếp vượt dự toán), góp phần tạo thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn ngành Tài chính tiếp tục đổi mới tư duy chiến lược, thể hiện rõ tinh thần kiến tạo phục vụ; tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những định hướng, giải pháp cụ thể để nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế, tận dụng cơ hội khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; phối hợp tốt với các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 01, 02/NQ-CP của Chính phủ, đặc biệt phối hợp tốt với Ngân hàng Nhà nước để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong dịp Tết có thể dễ gây lạm phát tâm lý; Bộ Tài chính cần quyết tâm và có giải pháp để năm 2020 vượt thu ngân sách ít nhất 5%; siết chặt kỷ luật ngân sách; tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN để có nguồn chi cải cách tiền lương; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ nợ công và tái cơ cấu nợ công, giảm chi phí vay vốn…/.

Thu Cúc
Sign In