Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Họp bàn chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ

(Cập nhật lúc: 18/11/2019 15:28:46 )

Ngày 15/11/2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì cuộc họp bàn chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 65 chợ, trong đó 05 chợ chuyển đổi mô hình quản lý từ ban, tổ quản lý chợ sang doanh nghiệp/hợp tác xã quản lý, tuy nhiên việc chuyển đổi vẫn chưa hoàn toàn áp dụng theo Đề án Chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt tại Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh và Quy chế chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh. 05 chợ này chỉ thực hiện kiểm kê, định giá tài sản tại thời điểm thực hiện chuyển đổi và bàn giao tài sản cho đơn vị mới tiếp quản để thực hiện quyền khai thác, quản lý và kinh doanh chợ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn trong quán trình triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ tại các địa phương. Theo đó, đa phần đều gặp vướng mắc trong công tác định giá tài sản chợ, chuyển giao tài sản chợ, hình thức lựa chọn đơn vị quản lý, khai thác và kinh doanh chợ; một số thất lạc hồ sơ do chợ được xây dựng từ khá lâu, một số chợ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc diện tích đất chưa thống nhất với những khu vực lân cận; các quy định hiện hành còn nhiều nội dung chưa cụ thể, chưa thống nhất, gây khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Minh Hoa yêu cầu: Sở Công Thương rà soát, tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo đầy đủ thực trạng các chợ trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác và kinh doanh chợ; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cách xử lý trong thời điểm khi chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của cấp trên trong giai đoạn hiện nay. Các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất công, tài sản công nói chung và quản lý chặt chẽ đất chợ nói riêng…/.

Thu Cúc
Sign In