Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động Công nghiệp - Thương mại tháng 7 năm 2019

(Cập nhật lúc: 01/08/2019 16:10:44 )

Tháng 7/2019, giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đạt 107.211 triệu đồng, tăng 9,24% so với tháng cùng kỳ năm 2018. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển ổn định.

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 7/2019 tăng 9,24% so với tháng cùng kỳ năm 2018

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 689.455 triệu đồng, tăng 6,93% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 56,7% so với kế hoạch năm 2019. So với cùng kỳ tháng của năm 2018, tất cả các lĩnh vực đều tăng, trong đó: Công nghiệp khai thác tăng 27,44%; Công nghiệp chế biến tăng 0,63%; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 29,75%; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải tăng 10,54%.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2019 so với cùng kỳ năm trước tăng 15,29%. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2019 tăng 10,47% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm ước đạt trên 3.208 tỷ đồng, tăng 14,95% so cùng kỳ năm trước, đạt 52,91% kế hoạch năm 2019. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt trên 2.614 tỷ đồng, tăng 14,07% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác đạt  trên 593 tỷ đồng, tăng 18,97% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bình quân 7 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,59%.

Thu Cúc
Sign In