Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động Công nghiệp - Thương mại tháng 4 năm 2019

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 09:47:04 )

Tháng 04/2019, giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ước đạt trên 92,7 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,10% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển ổn định.

Sản xuất tai nghe tại Chi Nhánh Công ty Cổ phần thương mại và Phát triển nền móng Hồ Bắc - Bắc Kạn

Cộng dồn 04 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 377,6 tỷ đồng, tăng 4,61% so với cùng kỳ. Cụ thể phân theo ngành kinh tế: Công nghiệp khai thác ước đạt trên 103,9 tỷ đồng; Công nghiệp chế biến đạt trên 245,6 tỷ đồng; Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí trên 17 tỷ đồng; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải trên 10,9 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tháng 4/2019 ước đạt trên 1.490 tỷ đồng, tăng 14,76% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt trên 335,7 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước./.

Thu Cúc
Sign In