Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2019

(Cập nhật lúc: 20/03/2019 10:46:33 )

Quý I/2019, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn.

Ảnh: Giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn

Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện đến 31/3/2019 đạt 7.114 tỷ đồng, tăng 5,5% so với 31/12/2018. Trong đó tiền gửi ước đạt 7.023 tỷ đồng, chiếm 98,7% trong tổng huy động vốn, tăng 4,88% so với 31/12/2018; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 91 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng huy động vốn, tăng 93,62% so với 31/12/2018.

Huy động vốn toàn địa bàn tăng so với thời điểm cuối năm 2018 do các ngân hàng trên địa bàn tích cực triển khai các sản phẩm, chương trình đa dạng, linh hoạt nhằm thu hút tiền gửi từ dân cư và tổ chức kinh tế…

Tổng dư nợ cấp tín dụng thực hiện đến 31/12/2019 ước đạt 9.390 tỷ đồng, giảm 2,53% so với 31/12/2018, trong đó: Dư nợ ngắn hạn 1.959 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng dư nợ, giảm 11,8% so với 31/12/2018; dư nợ trung - dài hạn 7.431 tỷ đồng, chiếm 79,1%, tăng 0,24% so với 31/12/2018.

Ước tính nợ xấu đến 31/12/2019 là 82 tỷ đồng, chiếm 0,87% trong tổng dư nợ, tăng 3,8% so với 31/12/2018./.

Thu Cúc
Sign In