Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2020

(Cập nhật lúc: 27/03/2020 16:09:52 )

Quý I/2020, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngành ngân hàng năm 2020. Thị trường tiền tệ trên địa bàn ổn định, các chi nhánh ngân hàng cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, không có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh.

Ảnh: Giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Agribank tỉnh Bắc Kạn

Tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 31/3/2020 là 8.228 tỷ đồng, tăng 02% so với ngày 31/12/2019 và tăng 15% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó tiền gửi ước đạt 7.980 tỷ đồng, chiếm 97% trong tổng huy động vốn, tăng 02% so với 31/12/2019; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 248 tỷ đồng, chiếm 03% tổng huy động vốn, tăng 119% so với 31/12/2019.

Huy động vốn toàn địa bàn tăng so với thời điểm cuối năm 2019 do các ngân hàng trên địa bàn tích cực triển khai các sản phẩm, chương trình đa dạng, linh hoạt nhằm thu hút tiền gửi từ dân cư và tổ chức kinh tế…

Tổng dư nợ cấp tín dụng thực hiện đến 31/3/2020 ước đạt 9.375 tỷ đồng, giảm 2,5% so với 31/12/2019, tăng 01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Dư nợ ngắn hạn 1.898 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng dư nợ, giảm 13,8% so với 31/12/2019; dư nợ trung - dài hạn 7.477 tỷ đồng, chiếm 79,8%, tăng 0,8% so với 31/12/2019.

Ước tính nợ xấu đến 31/3/2020 là 54 tỷ đồng, chiếm 0,6% trong tổng dư nợ, giảm 10% so với 31/12/2019./.

Thu Cúc
Sign In