Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động ngân hàng tháng 5/2019

(Cập nhật lúc: 29/05/2019 15:39:31 )

Trong tháng 5/2019, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngành ngân hàng, qua đó thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định.

Tổng huy động vốn thực hiện đến 31/5/2019 ước đạt 7.357 tỷ đồng, tăng 9,11% so với 31/12/2018, tăng 1,67% so với tháng trướcTổng dư nợ cấp tín dụng thực hiện đến 31/5/2019 ước đạt 9.388 tỷ đồng, tăng 0,79% so với tháng trước. Nợ xấu đến 31/5/2019 ước là 86 tỷ đồng, chiếm 0,92% trong tổng dư nợ, giảm 1,15% so với tháng trước.

Các chương trình tín dụng ngân hàng được thực hiện hiệu quả, trong đó dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn ước đạt 2.621 tỷ đồng, chiếm 35,32% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 840 tỷ đồng, chiếm 11,32%; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao là 06 tỷ đồng; dư nợ tín dụng chính sách của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội ước đạt 1.968 tỷ đồng; dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh là 1,9 tỷ đồng.../.

Thu Cúc
Sign In