Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả hoạt động ngân hàng tháng 02/2019

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 15:37:23 )

Trong tháng 02/2019, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch thanh toán, gửi tiết kiệm, vay vốn.


Giao dịch tại Ngân hàng Cổ phần thương mại Đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Tổng nguồn vốn huy động ước thực hiện đến 28/02/2019 đạt 6.961 tỷ đồng, tăng 3,23% so với 31/12/2018. Trong đó tiền gửi ước đạt 6.882 tỷ đồng, chiếm 98,9% trong tổng huy động vốn, tăng 2,78% so với 31/12/2018; phát hành giấy tờ có giá ước đạt 79 tỷ đồng, chiếm 1,1%, tăng 68,09% so với 31/12/2018. Huy động vốn toàn địa bàn tăng nhẹ so với thời điểm cuối năm 2018 do các ngân hàng trên địa bàn triển khai các sản phẩm, chương trình đa dạng, linh hoạt nhằm thu hút nguồn tiền từ dân cư và tổ chức kinh tế.

Tổng dư nợ cấp tín dụng thực hiện đến 28/02/2019 ước đạt 9.390 tỷ đồng, giảm 2,53% so với 31/12/2018, trong đó: Dư nợ ngắn hạn 1.964 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng dư nợ, giảm 11,57% so với 31/12/2018; dư nợ trung - dài hạn 7.426 tỷ đồng, chiếm 79,1%, tăng 0,18% so với 31/12/2018.

Ước tính nợ xấu đến 28/02/2019 là 81 tỷ đồng, chiếm 0,86% trong tổng dư nợ, tăng 2,53% so với 31/12/2018.

Trong thời gian tiếp theo, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, tập trung vào huy động vốn trung và dài hạn; duy trì hoạt động ngân hàng phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả; thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả, ưu tiên vốn cho nông nghiệp nông thôn, nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao, cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020, Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020.../.

Thu Cúc
Sign In